Humanistisk grunduddannelse

“Noget at leve for, noget at leve af, og nogen at leve med”

Vores grunduddannelse på Instituttet er på mange måde et kørekort til livet, hvor du  får styr på dine livs værdier, altså det der er vigtigt for dig, for at trives livet,  det være sig arbejde, parforhold og ikke mindst hvad der giver dig tilfredsstillelse og mening i livet.
Det at få skabt mening i tilværelsens fire hjørner, hvilket kan være svært, hvis ikke vi har fat i vores dybereliggende autentiske jeg.
Det er først, når vi får arbejdet os forbi vores barriere af frygt og bekymring, at skyggerne forsvinder og vores mod og vilje træder i karakter. Så bliver vi bevidste om, hvem vi er, hvad vi står for, og paradoksalt så forsvinder vores indre konflikter, ligesom konflikterne også forsvinder i vores relationer.

Personligt lederskab
Grunduddannelsen er et grundforløb med et dybt personligt arbejde, hvor det er følelserne, og dit livsforløb og din livshistorie, der bliver bevidst. Det er et praktisk forløb, hvor du lærer om dig selv, din krop, psyke, sjæl og ikke mindst dine relationer.

Du får dyb indsigt i det at være menneske, i følelser, psykologi, forsvarsmekanismer, kommunikation, roller & relationer, kærlighed og seksualitet, biografiarbejde, timeline, kropsbevidsthed, kropssignaler, afspænding, sundhed, livskriser, parforhold, familieopstilling, værdier, drømme, Arketyper, Gestaltterapi, Voice Dialogue, tilgivelse samt kreative processer.
Alt foregår med høje etiske grænser for den enkelte. Det foregår på et Eksistentialistisk grundlag (Gestaltterapi) gennem eksperimenterende dynamisk psykologi.

Mange af vores studerende finder ud af, hvad deres passioner i virkeligheden drejer sig om, og ved at få justeret og sat grænser for hvad man finder rimeligt, og gennem det at tage det fulde ejer- og lederskab, bliver livet rettet til, og med formål og retning opnås det gode liv, og de positive ringe spredes.

Grunduddannelsen kan tages selvstændigt,  den er samtidig første år på vores coachuddannelse og ligeledes første år på vores psykoterapeutuddannelse.

 

Spørgsmål så ring til mig på tlf. 26841084
Venligst Mads Vang Christensen

 

 

Foto af www.fotograf-frederiksberg.dk

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.