Hjernen en gammel maskine med tilbygninger og overbygninger

Tilgiv hjernen, den er på den ene side meget gammel,
på den anden side, er der hang til at komplicere selv de mest simple ting
som kærlighed og almindelig forståelse. 

Hjernens konstruktion

Det havde være nemmere, hvis vores hjerne arbejdede mere sammenhængende end den gør.

Vores fornuft er altid et par sekunder for sent på den, i forhold til vores mere kampsikre og primitive hjernedel. Og alt for ofte ender vi i indre konflikter i mellem den højre og venstre hjernehalvdel.

Hjernen består primært af tre dele med forskellig tidsmæssig udvikling og funktion samt et styrende center.

  • Forreste pandelapper (Det styrende center)
  • Urhjernen/reptil hjernen (Instinkter)
  • Hjernens limbiske system (Følelser)
  • Storhjernen (Forstand/intelligens)

Pandelapperne
De forreste pandelapper betegnes som det styrende og koordinerende center, hvor også evnen til empati og medfølelse er placeret. Det er en yders vigtigt funktion da den er regulerende i forhold til følelserne. Dvs. at den er med til at dæmpe evt. destruktive følelser. Den er ligeledes godt til at holde på erkendelser og koordinere mål for fremtiden. At holde motivationen ved at holde og give efter for følelser så vi har forventningens glæde og endeligt slippe glæden løs når vi kommer i mål.
Pannelapperne er også den som genkender følelserne både i andre og fra sig selv, derved at den i denne del vi har med medfølelse at gøre.

Den Reptile Hjerne
Den Reptile Hjerne er vores Urhjerne, den kaldes også tit for krybdyrshjernen, den tager sig af instinkter og drifter. Denne del af hjernen skal sikre overlevelsen ved at sikre vores overlevelse, at du får stillet din sult, at du får parret dig, og at du forsvarer dit territorium. Urhjernen styrer alle de basale funktioner som vores vejrtrækning, hjertepuls og vågenhed.

Det limbiske system
Det limbiske system er det område i hjernen, som styrer hukommelsen og det følelsesmæssige adfærd. Det er det limbiske system, der styrer vore følelser, samt skaber de følelser, der fylder bevidstheden.
Vrede, sorg, frygt og glæde er alle følelser, der har rod i det limbiske system.

Neocortex
I Neocortex er fornuftens højborg, det er her de logiske og matematiske processer foregår. Derfor er det denne del af hjernen, der har med sund fornuft, rationelle og vurdering at gøre. Den kaldes også for den kognitive hjerne, som er latin og betyder forstandsmæssig.

Neocortex er den egentlige hjernebark og dermed det yderste lag af hjernen. Det er ofte de to hjernedele vi henviser til, når vi deler os op i enten kreative interesser eller sproglige. Hjernen består af en højre og en venstre hjernehalvdel. Hvor den højre overvejende er kreativ og musikalsk og hvor den venstre hjernehalvdel primært er logisk og sprogligt orienteret.

En anden og mere forenklet opdeling af hjernen kan ses som den gamle hjerne og den nye og det er jo de to størrelser, der tager sig nogle gevaldige konflikter.

Den gamle hjerne:
Den mere primitive og dybere del (reptil- og limpiske hjerne),
der har med følelser og lidenskaber at gøre.

Den nye hjerne:
Hjernebarken, neocortex eller den forstandsmæssige og rationelle hjerne.

Tilgiv hjernen, den er på den ene side meget gammel,
på den anden side, er der hang til at komplicere selv de mest simple ting
som kærlighed og almindelig forståelse. 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.