Hjemvendt fra Kina

Så er vi kommet hjem fra Shanghaikonferensen, hvor et samarbejde mellem Kina og Danmark om at højne Trivslen hos kinesiske skolebørn var et af Shanghaikonferensens helt hotte temaer.
Vi er stadig helt høje på oplevelserne i Shanghai  og særligt det at vi blev inviteret til Kina, for at give vores bud på at højne trivslen for børn og unge i Kina. Udover trivslen for børn og unge, så var vores bud også at kunne arbejde i skolerne og i familierne.
Vi blev taget virkeligt godt imod af Innovation centre Denmark og af de deltager der repræsenterede sundhedssystemet, skolesystemet og andre med interesser i børns trivsel.
Vi, Mads Dahlgaard, Lili Yuan og jeg repræsenterende Center for Psykoedukation Research og vi er meget taknemmelige for Det Danske Embassy i Shanghai og Innovation Centre Denmark samt de internationale kolleger, de hjælpende hænder ved arrangementet.
Vi havde gjort os umage for at præsentere noget, der er karakteristisk dansk, noget vi har haft positive erfaringer med i vores arbejde med danske familier og skoler, og noget, vi tror kan anvendes andre steder i verden.
Vores præsentation fokuserer på nogle nøgleelementer:
1) Vigtigheden af forberedelsesfasen før iværksættelse af interventioner.
2) Belysning af vigtigheden af at have et klart formål. Vi har i fællesskab udviklet et formålsfokuseret analytisk værktøj.
3) Opklaring af de udfordringer, der ligger mellem det problem, der skal løses, og de mål, vi forsøger at opnå.
4) Anvendelse af storytelling som et konkret interventionsværktøj, især i forhold til at tackle og reducere mobning og forbedre trivsel. Storytelling fra Danmark til Kina – fra H. C. Andersen og nordisk mytologi til kinesiske folkesagn og og myter.
Vi ser frem til at skabe banebrydende samarbejder med vores kinesiske partnere og institutioner.
Vi ønsker at skifte fokus fra blot at screene patologisk til at gribe ind tidligt, kombinere Danmarks ekspertise inden for tidlig intervention med de specifikke behov i Kina for at skabe det bæredygtige børnemiljø og højne børns trivsel.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.