High Commitment er svaret og løsningen på stress

Forandring uden forankring i den følelsesmæssige og sociale bevidsthed, og uden et fælles commitment,
er ganske enkelt stress og spild af resurser.
Organisationers målfokuseret præstationer, med belønning til den enkelte medarbejder, er måske den direkte vej til stress og udbrændthed, da det er individuelle præstationer og det giver sjældent tid eller plads, til at støtte eller være hjælpende overfor kollegaer.
En organisation er ikke en individuel sportsgren, men et fællesskab.
Kun ved at skabe et fælles Commitment, hvor både den enkeltes behov og teamets behov, samt den sociale ansvarlighed både lokalt og globalt tilgodeses, kan der skabes et effektivt miljø uden stress.

Ved commitment betyder det at vi forbundet os til nogle fælles klare bud, som ikke er dikteret fra ledelse eller klicheer, men er forankret i en dynamisk kultur.
10 Commitment kunne se sådan ud;

  • Vi er her for at løfte i flok
  • Vi støtte kollegaen ved siden af
  • Vi er indgående kendskab til hinandens liv og relationer
  • Vi kender vejen og formålene
  • Vi har et nærvær og et samarbejde, som giver glæde og giver mening
  • Vi gør en forskel og tager et social ansvar både lokalt og globalt
  • Vi gør hvad vi kan for at leve vores produkt så bæredygtigt som muligt
  • Vi skaber vækst, personligt, social, for miljøet
  • Vi arbejder dynamisk for at forbedre, forenkle produkter, begrænse, arbejdsgange, spild og resurser.
  • Vi forsøger at være en rollemodel og det gode eksempel for både kunder og leverandører og branchen som helhed.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.