“Giv dog børnene noget at leve for og noget at kæmpe for.”

Tænk hvis mange af tidens psykiske lidelse,
skyldtes forældrenes manglende forankring i sig selv, 
i kærligheden, i livet, i livets cyklus mellem ebbe og flod, kontakt og tilbagetrækning.

At det skyldtes;

 • At fædrene ikke fik sagt til og fra, hvad de måtte have af værdier, for at de kan holde sammen på flokken, fremfor at have styr på jagtmarkerne (arbejdet).
 • At forældrene ikke fik talt om, hvad barnet havde brug for, for at rustes til denne verden, i stedet for at give dem Iphone, Ipad, Imigher&der.
 • At forældrene fandt ud af, hvad deres grundværdier var i livet, hvad de havde med hjemmefra som kunne bruges og hvad der ikke kan bruges.
 • At der var balance mellem arbejde og hjem, ude og hjemme, behov og begær, tid til at være og tid til at gøre.
 • At der blev gjort mere for helheden, i stedet for at gøre det hele for børne, som føler sig lad i stikke, alene og uden forældres eget jeg og liv.
 • At børne fik mere en 15 min. voksenkontakt i daginstitutionerne.
 • At børnene fik kontakt med mænd i institutionerne.
 • At de i institutionerne fik brugt både krop og muskler, så sved ikke var klamt, men noget der frigav lyst og latter.
 • At børnene fik ansvar for, at bidrage til familien og fælleskabet, det at skulle stå til ansvar og vise at man er en del, af noget større.
 • At mødrene fik dyrket deres kvindelighed, sensualitet, at romantik bliv et linjefag på niveau med rengøring og indkøb.
 • At forældrene fik fat i nogle virkelige fjender, frem for de indbildske, at fjenden var frygt, at miste sig selv, kærligheden, sin forankring i livet, værdierne ved at leve lidt fuldt ud.
 • At forældrene lærte børne, hvad de skalle slås for, hvad der var værd at kæmpe indædt for.
 • At forældrene havde tid til at, fortælle deres lidelseshistorier, de historier der bandt familien samme, deres barndomshistorier og barndomsoplevelse, for kan vi ikke huske de historier vi er støbt af, så er vi vel ikke nogen eller noget.
 • At frygt kommer af  historieløse forældre, som ikke giver supstans til andet end frygt. Frygt avler som sagt mere frygt.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.