Følelsesmæssig Intelligens

Essens Instituttet og I Essens Terapien taler vi meget om følelsesmæssigt intelligens, for det er udvikling handler om, det er det skridt vi arbejder på at opnå både for vores klienter og vores studerende. Det er essentielt for os som menneske, at opnår en kontakt til denne intelligens, hvis vi ønsker mere end blot overlevelse i livet. Det er på dette udviklingsplan vi opnår indsigt og en selvregulering hvor vi opretholder en energetisk balance hvor vi  ikke tømmes af energi og mod på livets udfordringer og de opture og nedture livet byder på.
Det er her vi bliver den vi er, i stedet for at forsøge at være noget vi tror vi skal være, det er her vores iscenesættelse, vores forklædning som os selv ophøre.
Det er vi også taler om at vi får ikke et bedre forhold til andre, end vores forhold til os selv. Og det er lige her nøglen til livet ligger, når vi  arbejder med at forbedre vores forhold til os selv, bliver vores forhold til andre i samme takt forbedre. En anden nøgle er Accept, når vi acceptere os selv, og ser på os selv med medfølelse og forståelse, så er vi  i gang med at opheale fortidens sorger og trængsler.

Så den følelsesmæssige intelligens er den hvor vi evner at se os selv i et klart lys, uden selvhad og destruktiv selvkritik, vi er blevet bevidste om vores følelser, motiver, værdier, altså vi ved hvad vi ønsker af os selv, og i livet, og sætter grænser på en måde at vi ikke bliver overraskede når tingene ikke går som forventet. Netop forventninger er det, som rammer os hårdt, når vi tror at verden er som vi tror, og ikke som vi tager ansvar for. I vores indsigt lader vi intet ligge til troen på at andre gør som som vi håber og tror på. Vi tager det fulde ansvar for vores egen trivsel og sige til og siger fra.

Vi forstår følelser både egne og andres, vi handler frem for at reagere, og vi kan nemmere rumme andres reaktioner, da vi ikke længere tager tingene personligt. Når vi kender vores egne følelser, kan vi også se dem hos andre, vi bliver nemlig empatiske og rummelige, når vi har accepteret os selv og har forståelse for os selv.

Enkelt at sige, at vi bliver mere optaget af livet og vores relationer, end at tænke over livet og hvad andre tænker om os. Vi tør sige vores mening uden at gøre det i affekt og med overtryk på følelserne. Vi tager det fulde ansvar for om tingene sker som vi ønsker, og når tingene ikke lykkes, så ved vi at vi gjorde det bedste vi kunne og derved også i stand til at slippe og acceptere at vi kan ikke vinde hver gang.

Buddha sagde at vores lidelser ophøre når vi behandler os selv med medfølelse og denne medfølelse er en stor del af den følelsesmæssige intelligens, og den går både indad mod os selv og udad mod verden og vores medmennesker. 

Den følelsesmæssige intelligens kan inddeles i fem hovedpunkter:

Selvbevidsthed

 • Bevidsthed og indsigt i egne følelser og deres virkning, ved undertrykkelse
 • Kendskab til sine stærke og svage sider
 • Kendskab til sine grundværdier i livet såvel ens grund frygt.
 • Selvtillid (tillid til egne evner og formåen)
 • Selvværd ( at være den man er, og sætter pris på sig selv og egne værdier)

Selvregulering

 • Ansvarlighed
 • Personligt lederskab
 • Ærlig og troværdig
 • åben og i følelsesmæssigt kontakt og derved ikke undertrykkelse af følelser, med stærke reaktioner som følge.
 • Tilpasningsevne – fleksibilitet og evnen til at give slip
 • Kreativ tænkende

Motivation

 • Behov for at lære og udvikle sig
 • Vilje til at bidrage og opnå fælles mål
 • Initiativ, engageret
 • Optimisme

Indføling

 • Forståelse og empati for andre
 • Støttende og rummelig over for andre i deres udvikling og processer
 • Serviceorientering og givende
 • Ser berigelse i menneskers forskellighed og mulighederne
 • Ser de de sociale spil og magtstrukturer

 

Sociale færdigheder
 • Medfølelse
 • Evne til at påvirke og kommunikere
 • Evne til at samle og forene fælles mål
 • Evne til at håndtere konflikter
 • Evne til at lede og inspirere
 • Katalysator for forandringer
 • Samarbejdsevner
 • Korpsånd
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.