Følelsernes landkort

Følelserne kan være en tåget affære for de fleste,
mange er usikre på at give slip og lade følelserne få frit løb.

Ofte kommer angsten ind og blander sig. Angst for at blive sindsyg, angst for ikke at kunne stoppe med at græde, angst for miste kontrollen, angst for hvad andre måtte tænke. Listen er lang for hvilke blokerende tanker der opstår, når vi begynder at betræde sårbare stedet i vores sinds landskab.
Netop det ikke at få givet slip og lade sig følelsesmæssigt forløses, bliver i første omgang vores “død”, for vi bliver forstoppende af uforløste oplevelser med forbitrede følelser.

Netop det at bruge landskab som en måde at anskue vores sind og vores følelser på, giver både god viden, men kaster også lys på vores ubevidste sider af vores sind. Samtidig med at det giver en god ro og tryghed når vi får lavet en forståelsesramme omkring.

Så hvis vi tager den fra bunden af, så kan vi tale om, at gå fra det primitive mod det mere altfavnene. (Se nedenstående model, som en model for dette landskab.)

Vrede og Bebrejdelser
Det er her hvor vi  er i forsvarposition, ofte i kamp mod “overmagten”, eller nogen eller noget er, eller kan være indgribende overfor vores trivsel. Projektioner er at det er andres skyld, vi er ofre i situationerne. Vi er som såret vildt og kommer let til at overreagere med vores vrede og følelsen af andre træder os over tæerne.

Fra samme position kan vi sige; “at vi tager alting personligt”, ordsproget er; “en ulykke kommer sjældent alene” og “glasset er mer end halvtomt”.
Vores fokus er på det som er imod os, vi er mere blinde for vores egen indsats eller mangel på samme.

 Smerte og Sorg 
Næste område i sindet er det sted, der er årsagen til at vi forsvare os,  da det er den smertelige fortid, som vi ikke ønsker hverken at huske eller mærke smerten af, hverken direkte og indirekte. Direkte fordi det er forbundet med chok/angst og indirekte er det tilstanden af, at miste kontrol, eller føle os mindre værdige, eller igen den skyld/skam vi blev påført i første omgang.
Det er vores “rygsæk”, det er vores smertekrop eller vores lidelseshistorie. Det er vores smertelige erfaring, som altid dukker frem, når vi føler os ramt.
Fokus er på vores smerte og den skade vi bliver ramt på, vi er “ofre for andres hensynsløshed”. Ofte er det en genudsendelse af vores barndoms tragedier, som bliver afspillet i sindet og derved overskygger nuets oplevelse.
Fokus er internt på smerte og sorg, måske gensynet med tidligere smerte og sorger.
Som position er vi alene og ser ikke andre som en del af løsningen, eller nogen man kan række ud til.

Angst og Usikkerhed. 
Vi kan have angst for alt muligt, usikkerhed på vores præstationer og frygten går mest på de ting som er sket for os tidligere af svigt og ulykker. Angst er diffus og ofte ubegrundet og mest er alt er det for det som er ukendt og det vi ikke kan styre. Frygten er reel og et godt redskab til at passe på os, som i trafikken og ud fra vores erfaring.
Både angsten og frygten er sidste bastion, inden vi kommer til vores inderste jeg.
Mange er ikke klar over at bagved angsten, ligger modet og vores autentiske jeg.

Anger og Ansvarlighed
Dette sted kommer vi gerne til efter en konflikt, når vi slipper kontrollen og har givet efter. Det er her vi kommer i kontakt med virkeligheden og kan se vores egen andel af konflikten, eller vores manglende andel/ansvar. Vi opdager ofte angrende, vores mønster i undgåelse af ordentlig kontakt. Vi tilgiver vores “modstander” som i virkeligheden ikke var modstander. Vi tilgiver os selv og kan se klart og få indsigter på hvad som sker og hvad som skal ske. Det er her at sproget ændre sig til et jeg sprog, og et mere anderkende og accepterende sprog med vores relation.

Kærlighed og Bevidsthed.
Her har vi kærlighedens kilde, vi mærker os selv og alle de positive strømme som strømmer nu frit, da blokeringerne er ophævet da både forsvaret og den opdæmmede følelsesmæssige energi er sluppet fri. Vi har fat i vores sande selv, her har vi den den fornødne tro på os selv, vi mærker at vi er helt ok. Vi får anderkendelse indefra gennem ubrudt kærlige og glædelige energier. Vi har en højere bevidsthed og har fat i inspirationen, den kreative åre og ikke mindst modet til at være os selv.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.