Følelser og bevidsthed i Organisationen skaber “Den Levende Organisation”.

Alt for meget foregår som krusninger på overfladen, det giver i bedste fald energi og spænding,
men alt for ofte forsvinder det igen, i et alt for overfyldt sind.

Varige forandringer, sker ikke uden et følelsesmæssigt engagement og en social bevidsthed samt et fælles Commitment på formål, mening og fællesskab.

Her er nogle bud på hvad som skal til for at organisationen bliver til en organisme.

 1. Smid det gamle badevand ud.
  Al udvikling starter med afvikling af det som ikke længere giver liv og dynamik.
  Der kommer heller ikke nye blade på træerne før de gamle blade er visne og er rusket bort gennem vinterstorm.
 2. Tillid. 
  Hvis ikke vi skaber tillid kommer vi aldrig til resultatet, for hvis ikke vi har tillid til hinanden, hvordan skulle vores kunder så finde tillid til os og vores produkter.
  Tillid er et grundlæggende fundament for at vi kan arbejde trygt og skabe sunde relationer. Tillid hviler på 4 elementer, som åbenhed, accept, pålidelighed og ærlighed, disse 4 elementer  kommer til udtryk gennem vores kommunikation, handlinger og samarbejde.
  Åbenhed kommer gennem at være udadvendt og imødekommenhed, nysgerrig og informativ.
  Accept kommer af tolerance og at være fordomsfri, ”Vi vurdere dig ikke, du er ok og vi har lukket dig ind i kræsen”.
  Jeg levere varen, den lovede, i den kvalitet vi har aftalt, til tiden, er timing og overholdelse af aftale, ”Det jeg lover er det jeg levere, stol på mig”.
  Ærlighed, jeg mener hver et ord og jeg stå på mål for mine ord og handlinger.
  Tillid er en løbende proces og en værdi som skal genskabes og udfordres, således at vi ikke kommer til at udvande tillid og derigennem giver plads til mistillid, manglende åbenhed og ærlighed.
 3. Plads til forskellighed
  Kun igennem forskellighed skaber vi dynamik og liv. Når der er plads til forskellighed, så er der også plads til den enkelte medarbejder og dennes holdninger og når de bliver hørt mødt og rummet, så er der også plads til at fejle, hvilket giver plads til at tænke nye måder, nye og mere enkle processer.
 4. Følelser
  Når vi taler om følelser på jobbet, så er det i første omgang glæde, altså arbejdsglæde,
  dernæst følelsen af frihed, frihed til at være sig selv, (uden tanker for hvad andre tænker og frygten for ikke at være godt nok) Frihed til at ytre sig, frihed til at være medbestemmende og medskabende.
  I disse følelsesfolder får vi også en slags følelse, “selvfølelsen”, at have en klar følelse af “sig selv” positivt og ens grænser for hvad som er godt og skidt.
  Endelig kan vi ikke have et fælleskab uden følelser, det er følelserne som binder os sammen, det er de historier som er tætpakket med følelser, som skaber identitet og fælles identitet.
  Desuden kan vi ikke være forpligtet overfor andre mennesker, uden at have positive følelser overfor dem og empati.
 5. Bevidsthed
  Vores bevidsthed er det eneste som kan se os selv, vores egne handlinger. Det kræver en høj bevidsthed for at kunne ændre sine vaner og mønstre. Har vi ikke denne bevidsthed, kan vi heller ikke se de gentagende mønstre vi træder rundt i, vi ser heller ikke vores egne andele i vores mindre heldige situationer, det bliver til de andres skyld.
  Så bevidsthed er en den faktor som giver os et større perspektiv på vores egen lille verden og den verden venter på os.
  Jo højre bevidsthed, desto mindre ego og frygt og jo mere tør vi slippe vores kontrol og møde nye udfordringer med mod og nysgerrighed.

Vi skaber den nødvendige

 

* Vi kalder vores organisations trænings programmer for “Den Levende Organisation”, fordi at fokus hviler på at skabe et højt niveau af engagement, hvilket kræver, tillid, åbenhed, følelsesmæssigt kontakt, bevidsthed om sig selv og ens rolle i et fælleskab. Når de elementer er på plads, så er organisationen levende og alle ønsker at være medskabende og bidrager til en fortsat udvikling.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.