Følelser i ledelse er både vejen frem og metoden.

Den følelsesmæssige intelligens trækker i arbejdstøjet.

Hvis vi skal vinde i dag som menneske, som leder og som organisation, så er vi nødt til at tænke i helhed, både personligt, lokalt og globalt. Det betyder at vi bliver nødt til at både at have hjertet, hjernen, følelserne med med i alt hvad vi fortager os, og særligt på arbejde. Så lidt enkelt kan vi sige, at uden følelser, så er alting lige meget og er alting lige meget, så er vi ikke forbundet i os selv og blot sejler med vind og vejr.

Essens EQ Model

Når vi taler om følelsesmæssig intelligens så taler vi også om social Intelligens, Så EQ er både selvindsigt og empati.
Denne følelsesmæssig intelligens hviler på 4 bevidsthedssøjler/niveauer som er forankret i vores autentiske jeg, og det at står i nærkontakt med vores relationer.  Dette giver mod, motivation og sætter evner og viljen fri til at skabe og forbedre til fælles bedste.

Selvbevidsthed 

 • Kendskab til sine følelser og deres virkning
 • Kendskab til sine stærke og svage sider
 • Har sat i selvværdet, behov og værdier
 • Mod til at stå ved sig selv, autentisk

Selvregulering

 • Styr på følelser og reaktive mønstre
 • Troværdighed og ærlighed
 • Ansvarlighed
 • Tilpasningsevne – fleksibilitet
 • Åbenhed over for nytænkning

Indføling 

 • Empati
 • Forståelse for andre
 • Motiverende og støtte til andres udvikling
 • Service og kvalitets bevist, ikke bundet til jobbet
 • Løsningsorienteret, ser resurser i menneskers forskellighed og tværfaglighed.
 • Bevist om sociale spil og agendaer
Sociale færdigheder 
 • Lederevner og lederskab
 • Evne til at påvirke og kommunikere
 • Evne til at håndtere konflikter
 • Katalysator for forandringer og forbedringer
 • Samarbejdsevne
 • Inspirator og talerør for teamspirit.

En del taler også om motivation som et femte element i Den følelsesmæssige intelligens, her mener jeg at det er en større drift eller trang som sættes fri. Et skabende element som ligger et niveau højere end Den følelsesmæssige intelligens, her taler jeg ofte og den kreative intelligens CQ som kan ses i på min bevidsthedspyramide og min model om overlevelse og trivsel.

Det som tjerner alle, ved at dagens leder er forankret i Den følelsesmæssige intelligens, skal ses i at denne forankrede leder, arbejder og leder til alles bedste. Det være sig kunder, personalet, produktet, samarbejdspartnere, klima og social ansvarlighed,  kort sagt at der er økologi og bæredygtighed i alle cirkler omkring organisationen. Dette kan både ses, mærkes og forstå i lederens kommunikation, da det rummer et stærkt element af troværdighed og kontakt i mødet med lederen.
Altså det at være autentisk i sit lederskab, er at lede i overensstemmelse sit sande jeg, det at være fysisk, mentalt og følelsesmæssigt nærværende, fokuseret og koncentreret i det som er her og nu.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.