Psykoterapi på Frederiksberg, 24 års erfaring. Gestaltterapi, NLP, Eksistentiel terapi | Mads Vang Christensen

Exsisto Terapi er nærværet terapi, med en anerkendende tilgang og ikke dømmende i forhold til mødet mellem terapeuten og klienten.

Exsisto Terapi er en helhedsorienteret psykoterapi som har sine centrale rødder i Buddhismen navnlig Zenbuddhismen, Fritz Perls ´s Gestaltterapi og Irvin D. Yalom ´s Eksistentiel psykoterapi.
Desuden har de store eksistentielle tænkere, filosoffer samt spirituelle lærer bidrager med hver deres bidrag.
Exsisto terapi er på mange måder en syntese i mellem krop, sind og ånd, i mellem østerlands og vestlig filosofi, samt videnskaben.

Exsisto Terapiens eksistensberettigelse er at forene og forenkle menneskesyn og menneskets kompleksitet og udfordringer til en enkelt livspraksis, befriet for fag-jargon og teoretiske dogmer.

Exsisto Terapiens bidrag er på at give klienten den nødvendige bevidsthed og indsigt for at kunne skabe et bæredygtigt og ansvarligt liv,
gennem sunde relationer og derved blive i stand til, at kunne bidrage til mere end overlevelsen alene.

Exsisto Terapiens fokus er på vores lag af identiteter, vores lag af bevidstheder, vores behov, vores følelser, vores komplementære intelligenser,
vores evner til at søge og skabe mening, vores evne til at søge og skabe sammenhæng og bæredygtighed og endeligt at vi er her for en årsag og det er vores skæbne at finde den og udleve den.

Exsisto Terapiens arbejde 

Exsisto terapiens metode er først og fremmest at være i god nærværende kontakt, eller arbejde på dette.
metoden er derefter at være både støttende, ledende og konfronterende afhængigt af klientens situation.

Det klare spejl, det at spejle klienten i sine handlemønstre, så de bliver klare.

Desuden at fokusere på klientens ressourcer og bringe dem frem i lyset.
Stolearbejde, som delpersonligheder, tidligere erfaringer, resurser og opstillinger af konflikter mellem klienten og relationer og fixpunkter samt blokeringer.
Voice Mapping er ligeledes en god metode til at få klienten i en dybere kontakt til sig selv og sine følelser.
Polaritets Arbejde, skyggearbejde og integrationsarbejde.

Exsisto terapiens livs vilkår

 • Det er sindet som lider, dvs. at det er vores tanker og overbevisninger, som er afgørende for vores trivsel.
 • Det er vores reaktive jeg der lider
 • Det er vores reaktive jeg, der isolere sig, af frygt for yderligere smerte og nederlag
 • Det er vores reaktive jeg som vinkler, fordrejer, fortrænger, undgår situationen
 • Det er vores reaktive jeg som indgår i spil, roller og dramaer
 • Det er vores tilknytning som hindre os i at være i nuet
 • Det er vores begær som hindrer os i at give slip
 • Det er uafsluttede forhold i fortiden, som blander sig i nuet
 • Det er frygten og vores udækkede behov, som binder os til vores reaktive mønstre
 • Det er ikke vores erfaring der bringer os til essens

Exsisto terapiens menneske syn

 • Vi er ikke noget i os selv
 • Vi er mere end dét som er i spil
 • Vi er sociale og seksuelle væsner
 • Alt er forgængeligt
 • Livet er flygtigt
 • Vi skal alle dø
 • Vi søger mod det vi har tabt og det vi mangler
 • Vi forsøger at genskabe dét vi ikke lykkes i/med
 • Vi søger mod helhed
 • Vi er summen af vores følelser, tanker, adfærd, handling samt bevidsthed
 • Vi er destruktive så længe vi ikke er forankrede i hjerte og vores hjertes længsel
 • Vores destruktive kraft forsøger at rive det ned som ikke er autentisk
Exsisto Psykoterapien grundvilkår 
Friheden – til at skabe et meningsfuldt liv
Meningsløshed – livet er i sin grundholdning meningsløs, det er vores opgave at finde meningen med vores tilstedeværelse
Isolation – Det at være isoleret fra verden, skaber en smertelig alenehed
Døden – er et grundvilkår, som vi skal forholde os til, hvis vi ønsker et levende liv
Sorg er uundgåeligt og tabet af levet liv er en del af livet. Liv koster liv.
Angst – Angsten er usikkerheden i mellem;
 • det vi ønsker at være og den vi er og
 • det vi griber og det vi ikke får grebet om,
 • det vi begriber og det vi ikke begriber,
 • det vi har og om vi skulle lade det fare
 • de mulighederne er større end det liv vi griber om.
Metoden
Metoden er undersøgende omsorgsfuld og ikke dømmende gennem:
Nærvær – Det at være her og nu og i kontakt med det som er
Bevidsthed/opmærksomhed – til at gå på opdagelse i hvad som er i spil og ikke
Mødet/kontakt – at det er i mødet vi opstår, vi kan se hvad som eksisterer
Nuet – nuet er eneste virkelige, og et vigtigt udgangspunkt at gå på opdagelse ud fra.
Foreningen af Danske Psykoterapeuter

FaDP

Print Friendly, PDF & Email