Psykoterapi på Frederiksberg, 22 års erfaring. Gestaltterapi, NLP, Essens Terapi, | Mads Vang Christensen

Essens Terapi er nærværet terapi, hvor det er en anerkendende tilgang til hvad som måtte være, med en ret stræben efter fuldkommenhed og fred i sindet.
Det betyder at gøre sig fri af fortidens historier og deres reaktive emotioner, og egoets og det rationelle sinds vilje til at styre og kontrollere, dele og fordømme.

Essens Terapi er en helhedsorienteret psykoterapi som har sine centrale rødder i Buddhismen navnlig Zenbuddhismen, Fritz Perls ´s Gestaltterapi og Irvin D. Yalom ´s Eksistentiel psykoterapi. Desuden har de store eksistentielle tænkere, filosoffer samt spirituelle lærer bidrager med hver deres bidrag. Af andre nævneværdige bidrag indenfor bevidsthed og transpersonlig psykologi kan nævnes Jiddu Krishnamurti som ikke skabte nogen form, system, filosofi og forkastede enhver form for systemer og trosretninger, samt Shree Rajneesh bedre kendt som Osho. Essens terapi er på mange måder forsøget på forene krop, sind og ånd gennem mødet i mellem øst og vest, samt visdomstraditioner og videnskab.

Essens Terapiens eksistensberettigelse er at forene og forenkle menneskesyn og menneskets kompleksitet og udfordringer til en enkelt livspraksis, befriet for fagjargon og teoretiske funderinger.

Essens Terapiens bidrag er på at give klienten den nødvendige bevidsthed og indsigt for at kunne skabe et bæredygtigt og ansvarligt liv gennem sunde relationer og derved i stand til at kunne bidrage til mere end overlevelsen alene.

Essens Terapiens fokus er på vores lag af identiteter, vores lag af bevidstheder, vores behov, vores følelser, vores komplementære intelligenser, vores evner til at søge og skabe mening, vores evne til at søge og skabe sammenhæng og bæredygtighed og endeligt at vi er her for en årsag og det er vores skæbne at finde den og udleve den.

Essens Terapiens metode

Essens terapiens metode er først og fremmest at være i god nærværende kontakt, eller arbejde på dette.
metoden er derefter at være både støttende, ledende og konfronterende afhængigt af klientens situation.

Det klare spejl, det at spejle klienten i sine handlemønstre, så de bliver klare.

Desuden at fokusere på klientens ressourcer og bringe dem frem i lyset.
Stolearbejde, som delpersonligheder, tidligere erfaringer, resurser og opstillinger af konflikter mellem klienten og relationer og fixpunkter samt blokeringer.
Voice Mapping er ligeledes en god metode til at få klienten i en dybere kontakt til sig selv og sine følelser.
Polaritetsarbejde, skyggearbejde og integrationsarbejde.

Essens terapiens grundvilkår

 • Det er sindet som lider, (Buddha talte om 2 sindsgifte emotioner og egoisme)
 • Det er vores reaktive jeg der lider
 • Det er vores reaktive jeg, der isolere sig, af frygt for yderligere smerte og nederlag
 • Det er vores reaktive jeg som vinkler, fordrejer, fortrænger, undgår situationen
 • Det er vores reaktive jeg som indgår i spil, roller og dramaer
 • Det er vores tilknytning som hindre os i at være i nuet
 • Det er vores begær som hindrer os i at give slip
 • Det er uafsluttede forhold i fortiden, som blander sig i nuet
 • Det er frygten og vores udækkede behov, som binder os til vores reaktive mønstre
 • Det er ikke vores erfaring der bringer os til essens

 

Essens terapiens livsvilkår

 • Vi er ikke noget i os selv
 • Vi er mere end det som er i spil
 • Vi er sociale og seksuelle væsner
 • Alt er forgængeligt
 • Livet er flygtigt
 • Vi skal alle dø
 • Vi søger mod det vi har tabt og det vi mangler
 • Vi forsøger at genskabe dét vi ikke lykkes i/med
 • Vi søger mod helhed
 • Vi er summen af vores følelser, tanker, adfærd, handling samt bevidsthed
 • Vi er destruktive så længe vi ikke er forankrede i hjerte og vores hjertes længsel
 • Vores destruktive kraft forsøger at rive det ned som ikke er autentisk

 

Print Friendly, PDF & Email