Seminaret Essens Processen – ledelse, strategi og identitet

Der findes 1000 af strategimodeller og forandrings modeller, langt de fleste kommer fra USA af og de bliver, for en dels vedkommende da også udsat for en vask og strygning, så det passer ind til vores danske kultur. Mange er gode og giver deres bidrag til at skabe dynamiske og levende processer og virksomheder. Dog har de en tendens til at have deres afsæt i strategisk/logisk viden, og kognitive processer, altså IQ. Det har sine begrænsninger for sjældent bliver processerne integreret, og kan i værste tilfælde ligne nytårsforsæt. Det bunder i fordi´er, fordi det er sundt, så må vi hellere spise sundt, vi holder op med at ryge fordi det er usundt at ryge, vi giver penge til godgørende formål fordi det giver god samvittighed og så er det trendy. Det betyder at mange ledelses modeller, strategimodeller og forandrings modeller kommer til at ligne sundheds trend og slanketrend, som vi alle ved at de stikker af i alle retninger og ofte er direkte modstridende.

Samlet set så kan vi i dag sige at vi har mere end  nogensinde brug for at få skabt nogle strategier og nogle forandrings processer som giver en fremtidssikring i verden som er mere usikker end nogensinde. Det handler både om resurser og måden vi forbruger på, som bliver vigtigere end selv det at tjene penge. Deri kommer ledelse, strategi, produktion, processer, identitet og markedsføring til at sno sig om hinanden som DNA tråde, alt sammen kommer til at handle om at; skabe, overblik, overskud, sammenhæng økonomisk, økologisk, socialt, lokalt og globalt.
Og hvis vi kigger på hvordan vi har skruet vores samfund sammen, så har det ikke være  for meget andet end penge, deri kommer de mange kriser og bristede boble, som bolig, finans og forbrugsfester og for ikke tale om klima og måden vi producerede fødevare og medicin.

Jeg har lavet en helheds proces som gerne skulle få ledelse, strategi, identitet og markedsføring til at smelte sammen til en meningsfuld måde at drive virksomheder og organisationer på. Flere virksomheder er allerede i gang med processen og jeg er stort tilfreds med at denne model passer ind i de andre modeller jeg har lavet og som vi bruger i essens instituttet.

Metoden
Den metode jeg har valgt at arbejde ud fra er en filosofisk og eksistentiel tilgang, udover det så finder jeg storytelling den bedste måde at blive involveret og aktiveret både som medarbejder og som kunne. Det er historierne som binder os sammen og det er igennem historierne vi kan finde os selv og ønsker at være en del af historien..

Formål
I enhver proces som handler om at forny, forandre, forenkle, skabe eller genskabe er en af de vigtigste faktorer “formålet”, hvis vi ikke er 100% klar på formålet med processen, så er der store chancer for at projektet ikke lykkes.
Det er både formålet med processen, men absolut også med “hvorfor er vi her?”, “hvad er vores eksistensberettigelse”, “hvad er det som driver os?”, “hvori ligger vores passion og drive?”, “hvad vil vi  med det vi foretager os, har det en dybere mening, tjener det et højere mål?

Vi kan også tale om formål på det personlige plan, det kollegiale formål, formålet med virksomheden, og igen er der formål der tjener på det social plan, som i lokalt, samfundsmæssigt og har vi fat i noget at det som kan tjene miljøet og endeligt tænker vi globalt og i et globalt ansvar.
Mange taler om at selve produktet bliver mere og mere et biprodukt, men at måden vi producere og interagere med verden bliver et vigtigere parameter for at kunne tjene og vækste mere. Altså en positiv spiral, hvis ligning hedder; “jo mere vi tjener og producere, jo mere tjener vi de sociale værdier, og jo mere er vi med til at regenerere grøn energi, eller jo mindre resurser bliver der brugt.

Hvis det kun er for at tjene penge, så er vi hverken det rigtige sted i os, selv eller i det vi laver, og det høre med til den nedadgående spiral som har været medskaber af overforbrug, ulighed, knaphed og kamp om resurser, magt og begær.

Min tese er at vi alle er nødt til at lave et U-Turn i den omstillingsproces som vi er tvunget ud i, og virksomhederne er dem som kommer til at tage det store ansvar, og måske også de eneste som er frie eller ubundet til at være kreative til at skabe nye produkter, nye metoder. Og når staten finder ud af det og at de bliver nødt til at give de nødvendige skattelettelser, til dem som er i stand til at skabe vækst socialt, økologisk og globalt, så kommer det til at gå stærkt.

Udfordringen
Udfordringen eller udfordringerne, for der er mange og det er der for alle virksomheder, netop fordi vi er i et paradigmeskifte mellem det vi plejer at gøre og det vi nødvendigvis må gøre for at fremtidssikre virksomheden. Og det handler ikke kun om at fremtidssikre, men også om at finde et fodfæste i en ny og meget dynamisk og foranderlig verden. Nye måde at kommunikere på og kunne navigere i en digital verden som skifter hurtigere end normal bleskift på en baby.
Endeligt er det også at få skabt loyale kunder og relations baserede kunderelationer og tilgang til nye kunder som også bidrager med andet end blot økonomi. Så det er helt nye vinde som kommer til at blæse, og ingen kan trække på erfaring i en ny og anderledes verden.

Så ved at få klart defineret udfordringerne, skaber det endnu større klare formål med at gøre en forskel og få skabt de nødvendige forandringer.

Afklaring
Næste step er at få afdækket det felt og den branche vi arbejder i, det kunne ligne en Darwinsk måde at kortlægge landskabet.
Hvor er vi, hvad er kulturen, hvem møder vi, og hvem vil vi møde, hvad normalt og hvad virker og hvad virker ikke.

Essens processen

Spørgsmålene er mange og på mange måder skal nysgerrigheden være den styrende part, vi må ikke taget noget for givet, og vi er nødt til at se feltet med nye øjne. Alt for mange konsulenter trækker på deres erfaring, og kommer til at føre smitte med sig fra andre kulturer og lige her bliver det ikke opdagelse, men et forsøg på at finde noget man kender, og så kigger vi ikke i en ny verden og fremtiden, men leder efter hvad vi kender i fortiden. Og det er netop derfor at man ikke kan foretage denne forandringsrejse alene, ej heller konsulenter som ikke kan slippe kontrollen og deres erfaring.
For det er her at vi skiller old school fra new school. Vi er nødt til at bruge konsulenter, lærere som kan hive deres eget ego ud af ligningen, og kunne se verden med nye øjne uden at være en del af denne verden. Det er måske det bærende stykke som skal sikre at processerne kan forankres i dynamisk arbejdskultur frem for at være forankret i kontrol, vaner, tryghed og rutiner.

Identity and brand
Når vi er klar på hvorfor vi er her, og hvilket terræn vi operere i , så er det tid til at kikke på os selv. Vores identitet skal være forankret i den verden vi operere i, vi skal kende til adfærdet, og hvordan vi gebærder os i dette felt, så vi skal have grad af tilpasning, men også kunne være pionere på området. Men for at være pionere på et område, er det nødvendigt at kende forholdene, være vidende omkring forholdene, før vi kan gøre noget andet og være nytænkende.

Essens teori Implementering

Vision board
Efter vi har kigget på identitet og måske mere, hvad som vi mangler for at stå stærkt som en virksomhed, som både en visionær virksomhed, men også som en virksomhed som tiltrækker arbejdskraft og tænker i miljøet og socialt ansvar, så er næste del i processen at tænke stort og kreativt.
Visionsprocessen er en kreativ proces hvor alt er muligt og hvor kritik og det det rationelle sind ikke er velkommen. Vores kreative intelligens skal vækkes og det gøres gennem nogle kreative øvelser og måske gennem eksempler på hvordan man løser opgaver gennem kreativt tænkning.
Det bedste eksempel er måske at lave en ligning der hedder affald = energi, der er ikke mange år siden at det var en ligning der ikke gik op, men i dag er det muligt at lave brændstof ud af plastik affald.
Visionsprocessen er at se ind i fremtiden og drømme om hvad som kunne være, ikke mindre end fantastisk at være denne unikke virksomhed.

 • Hvad er visionen
 • Er der alternativer til det vi laver i dag
 • Er der nye tendenser
 • Kunne vi forsimple processerne, produktet, eller forædle produktet
 • Er det noget som kunne skæres bort som er unødigt, omkosteligt, tungt i processende 5 ledelses principper
 • Er der noget andet vi kunne tilbyde som ligger tæt op af vores nuværende produkt
 • Er der andre brancher vi kan lære af
 • Hvad gør de bedste i egne rækker

Markedsførings visioner

 • Er der alternative salgskanaler vi kunne gøre brug af
 • Er der andre platforme hvorfra vi kan sælge-
 • Kan vi selv skabe ”new school” så vi slipper ”old school”
 • Kan vi lave en ”lagkagehuset model”
 • Kan vi lave nogle alternativt lowbudget produktioner
 • Kan vi lempe betaling og salgsbetingelserne
 • Kan vi få lavet et program for kunderne, hvor vi sætter dem i rampelyset, gennem vores medier
 • Hvad med udlandet

Strategi board
Når vi har kortlagt terrænet (Hvor), og vi har se på hvem vi er og hvem vi ønsker at være (hvem) og hvad ønsker vi at opnå, drømme og visioner, så er der strategien som handler om hvordan og hvem gør hvad hvornår. 
Strategien er ruten og destinationerne, det vi skal gøre for at kommet imod visionerne, det er det operative plan.
Vigtigste punkt på det operationelle plan er at se på om processen er i gang, og hele tiden evaluere og justere og kommunikere mellem de forskellige aktører og funktioner.

Story and event
Sidste del i processen er at få lavet et storyboard eller en kommunikationsstrategi, hvad og hvordan ønsker vi at formidle vores historie/historier, mere end nogensinde er det historierne som fanger os. Vi er ved at være reklame resistente så vi er nødt til at går mere ned i fortællinger om virksomheden og virksomhedens bedrifter og de benefits der er forbundet både ved at arbejde i virksomheden, men også som forbruger og interaktionen imellem kunder og virksomheden. Desuden er det nødvendigt at skabe de event som er værd at fortælle om.
Nogle at de spørgsmål som er værd at stille kunne være:

 • Hvad har kunderne brug for at høreDe 6 niveauer af engagement
 • Hvad vil og kan vi fortælle gennem billederne
 • Hvad gør vi anderledes og derved skiller os ud
 • Hvad kan vi skabe af event som giver overskrifter
 • Hvem ønsker at være ambassadører for os
 • Hvad gør vi for kunderne som ingen andre gør
 • Hvad kan vi gøre som andre ikke gør
 • Kan vi skabe SCR historier som giver god samvittighed

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.