Essens Bevidsthed

På vores Essens Institut er kernen af al undervisning bevidsthed. Det er kun med bevidsthed vi kan evne at se os selv i de relationer vi indgår i. Det er den selv samme bevidsthed som gør det muligt for os at observere vores tanker, vores følelser, vores krop og vores handlinger. Vi har forskellige bevidsthedsmodeller, alt efter hvad vi taler om, denne model er nyeste model og den skelner blot mellem det som er vores reaktive jegs bevidsthed og essens bevistheden som rumme alle delelementerne, både tanker og følelser. Angstlaget er illustreret i den røde cirkel og er både ment som skellet mellem det reaktive jeg og det autentiske og essentielle jeg på den anden side og skellet mellem det som er kendt og det som er undertrykt samt ubevidst.
Essens bevidsthed

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.