En relation til forskel

Relations- og formålsfokuseret lederskab
En uddannelse i relationer og formålsfokuseret ledelse – 

 

Vi er ikke noget uden relationer, vi styrkes gennem relationer og vi healer op i tætte og intime relationer.
Vi bliver mindre og mere usikre, hvis vi ikke folder os ud gennem vores relationer.
Relationer er derfor vores vores fremtidssikring; personligt, professionelt, i parforholdet, i forældreskab og i venskaber.

Vi har lavet en uddannelse som handler om, at styrke det personlige lederskab gennem relationer og relations dannelse. Professionelt går det med, om du ønsker at arbejde med mennesker-, arbejde i fællesskaber-, organisationer, så er resultatet det samme;
Nemlig at forandringen starter i os selv og selv bæredygtigheden starter i os selv.

Dit personlige udbytte
Du bliver styrket i dit personlige lederskab.
Du får en stor grad af selvindsigt og empati og medfølelse for andre mennesker.
Du får fat i dit selvværd og mere selvtillid, bliver mere modig, og får kendskab, til både det som trigger dig og hvad dine livsværdier er.
Du bliver trænet i kontakt, nærvær, nuet, opmærksomhed,
Du bliver får styrket din troværdighed og modet til at være ærlig og stå ved dig selv,
og så bliver du stærk i sociale relationer og relations skabelse, konflikthåndtering, feedback og aktiv lytning, kommunikation og de nærværende samtaler.

Det professionelle udbytte
Du får styrket din professionelle lederskab med kernekompetencer til at lede, motivere, kultivere forandringsprocesser, skabe relationer, sammenhæng, sammenhold og bæredygtig værdiskabelse for mest muligt og for mindst muligt.
Det bliver et lederskab med fokus på relationer, forandring og formål, som styrker succesen som; medarbejder, selvstændig, iværksætter, konsulent eller som coach i relationer-, i formål- og forandringsledelse for teams og organisationer.
Relations-ledelse og formålsfokuseret ledelse bliver fremtidens vigtigste kompetence i organisation, fællesskab og samarbejde.

“Livs- og forandrings mestring”

Relations- og formålsfokuseret praktiker er en uddannelse i livsmestring, forandring, formål og kommitment gennem personligt lederskab og relations dannelse.

Relations PraktikerDet personlige lederskab 1. år

Første år er bygget op omkring selvledelse, selvindsigt, med fokus på det personlige lederskab,
gennem bevidsthed, ansvar, kontakt, nuet, følelser, værdier og drømmen om et bevidst aktiv liv.

Vi arbejder med at få psyken, det mentale, følelserne og kroppen til at blive en del af bestyrelsen, og
deri et samarbejde om det som giver mening, mod og frihed.

Når vi får styr på os selv, står vi styrket vores relationer-, parforhold-, familie-, børn- og ikke mindst karrieren.

Formålspraktiker – Forandringsledelse og fomålsfokuseret ledelse 2. år.

Andet år, handler det om at styrke relationer og fællesskaber, skabe strategier for nødvendige og meningsfulde forandringer, at samle og organiserer eliminere udfordringer og konflikter.

Det at finde mening og motivation, for individer, par, teams eller hele organisationen.

Vi tager udgangspunkt i de studerendes ønsker for et fremtidigt virke og rolle i et aktivt arbejdsliv.
Relations- & forandrings praktikeren er trænet i formålsdrevet organisationer, coaching, forandringsledelse, relations-ledelse, innovation, governance, strategisk ledelse- og kommunikation.

En sokratisk tilgang, “i ikke at vide, men i at søge mening, muligheder, sammenhæng og kommitment”

Uddannelsen tager sit afsæt i de menneskelige resurser og potentialer Human Faktor gennem den følelsesmæssig- og sociale intelligens.

Med en humanistisk- og eksistentiel filosofisk/fænomenologisk tilgang.
Uddannelsen er processtyret og derved bliver det praktisk i forhold til de studerende og deres ønsker fremfor projektorienteret for læring, system og program.

Vores uddannelse er bygget op omkring 4 semestre, 2 gange 6 moduler. 

 

  

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.