Eksistentiel Psykoterapi | Mads Vang Christensen

Nå vi arbejder med  Eksistentiel terapi, betyder det at arbejde ud fra de grundvilkår vi har i livet, det som er til rådighed for det enkelte menneske.
Det handler om valg og fravalg i livet, altså de valg som har  Eksistentiel betydning i livet. Det handler ligeledes om det hele menneske og de latente muligheder vi har til rådighed. 

Eksistentiel terapi har rødder i den Eksistentielle tænkning og filosofi, hvilket er en bred konstruktion som bygger på ufuldstændigheder og modsigelser, dog har den nogle af de store tunge drenge af filosoffer som Søren Kierkegaard, Frederick Nietzsche, Matin Buber, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre og Albert Camus, der alle var optaget af karakteren af den menneskelige eksistens, som væren i verden.
 I den eksistentielle ramme er der nogle komplekse temaer, som gør sig gældende, det ene er at vi er frie og dog flettet ind i andre, som har været med til at definere hvem vi er. Døden er ligeledes et tema, som i frygten for døden, som står fadder til de fleste frygttemaer. Udover det så er Isolation og Meningsløsheden også nogle temaer som ofte kommer frem når vi kikker på om livet bærer en, eller det er os der forsøger at bære livet.

 

Print Friendly, PDF & Email