Eksistentiel Psykoterapi

Eksistentiel Psykoterapi
En grund til at være – En mening til at stå ved – Et formål til at handle

Eksistentiel Terapi handler om livet, om at finde hjem, at finde fred i sig selv, med sig selv.

Min psykoterapeutiske praksis hviler på en overordnet eksistentiel praktik filosofi, som tager et eksistentiel greb om livet. En metode at forholde sig til livet og dets aspekter i livet.
I denne praksis handler det om at finde sit formål og sin bestemmelse med livet, og finde sin egen filosofi, som får ens menneskesyn og ens leveregler til at danne en livpraksis at leve efter.

Jeg opstår, jeg er, jeg eksisterer,
jeg står ved dét jeg er- det jeg gør og det jeg bliver-
Enestående står jeg tilrådighedsværende for min bestemmelse.

Eksistentiel Psykoterapi

 • den tager udgangspunkt i, at mennesket altid stræber efter at udvikle sig
 • den anser en øget opmærksomhed som et redskab til indsigt og udvikling
 • den har et holistisk syn, og ser krop og psyke som et helhed
 • den beskæftiger sig med det åbenbare, med det der kan opleves og iagttages
 • den er omsorgsfuld og ikke-dømmende
 • den er kreativ den tror på, at det er i kontakten med andre, at vi opdager, hvem vi er

Da min eksistentielle terapi har rødder i zenbuddhismen, så er nærværet helt fundamentalt og nærværet er er betinget af anerkendelse og ikke dømmende møde mellem klient og jeg.

Terapien er en helhedsorienteret psykoterapi som har sine centrale rødder i Buddhismen navnlig Zenbuddhismen, Fritz Perls ´s Gestaltterapi og Irvin D. Yalom ´s Eksistentiel psykoterapi.

Terapi er på mange måder en syntese i mellem krop, sind og ånd, i mellem østerlands og vestlig filosofi, samt videnskaben.

Min eksistensberettigelse er at forene og forenkle menneskesyn og menneskets kompleksitet og udfordringer til en enkelt livspraksis, befriet for fag-jargon og teoretiske dogmer.

jeg forsøger at give klienten den nødvendige bevidsthed og indsigt for at kunne skabe et bæredygtigt og ansvarligt liv, gennem sunde relationer og derved blive i stand til, at kunne bidrage til mere end overlevelsen alene.

Terapiens fokus er på vores lag af identiteter, vores lag af bevidstheder, vores behov, vores følelser, vores komplementære intelligenser, samt vores evner til at søge og skabe mening, vores evne til at søge og skabe sammenhæng og bæredygtighed og endeligt, at vi er her for en årsag og det er vores skæbne at finde den og udleve den.

Den Eksistentielle psykoterapi´s arbejde 

Terapiens metode er først og fremmest at være i god nærværende kontakt, eller arbejde på dette.
metoden er derefter at være både støttende, ledende og konfronterende afhængigt af klientens situation.

Det klare spejl, det at spejle klienten i sine handlemønstre, så de bliver klare.

Desuden at fokusere på klientens ressourcer og bringe dem frem i lyset.
Stolearbejde, som delpersonligheder, tidligere erfaringer, resurser og opstillinger af konflikter mellem klienten og relationer og fixpunkter samt blokeringer.
Voice Mapping er ligeledes en god metode til at få klienten i en dybere kontakt til sig selv og sine følelser.
Polaritets Arbejde, skyggearbejde og integrationsarbejde.

Den Eksistentielle psykoterapi´s  livs vilkår

 • Det er sindet som lider,  det er vores tanker og overbevisninger, som er afgørende for vores trivsel.
 • Det er vores reaktive jeg* der lider
 • Det er vores reaktive jeg*, der isolere sig, af frygt for yderligere smerte og nederlag
 • Det er vores reaktive jeg* som vinkler, fordrejer, fortrænger, undgår situationen
 • Det er vores reaktive jeg* som indgår i spil, roller og dramaer
 • Det er vores tilknytning som hindre os i at være i nuet
 • Det er vores begær som hindrer os i at give slip
 • Det er uafsluttede forhold i fortiden, som blander sig i nuet
 • Det er frygten og vores udækkede behov, som binder os til vores reaktive mønstre
 • Det er ikke vores erfaring der bringer os til essens

*vores reaktive jeg er, den vi er blevet til, og ikke vores ægte og sande autentiske jeg.

Den Eksistentielle psykoterapi´s menneske syn

 • Vi er ikke noget i os selv
 • Vi er mere end dét som er i spil
 • Vi er sociale og seksuelle væsner
 • Alt er forgængeligt
 • Livet er flygtigt
 • Vi skal alle dø
 • Vi søger mod det vi har tabt og det vi mangler
 • Vi forsøger at genskabe dét vi ikke lykkes i/med
 • Vi søger mod helhed
 • Vi er summen af vores følelser, tanker, adfærd, handling samt bevidsthed
 • Vi er destruktive så længe vi ikke er forankrede i hjerte og vores hjertes længsel
 • Vores destruktive kraft forsøger at rive det ned som ikke er autentisk

Den Eksistentielle psykoterapi´s grundvilkår 

Friheden – til at skabe et meningsfuldt liv
Meningsløshed – livet er i sin grundholdning meningsløs, det er vores opgave at finde meningen med vores tilstedeværelse
Isolation – Det at være isoleret fra verden, skaber en smertelig alenehed
Døden – er et grundvilkår, som vi skal forholde os til, hvis vi ønsker et levende liv
Sorg er uundgåeligt og tabet af levet liv er en del af livet. Liv koster liv.
Angst – Angsten er usikkerheden i mellem;
 • det vi ønsker at være og den vi er
 • det vi griber og det vi ikke får grebet om,
 • det vi begriber og det vi ikke begriber,
 • det vi har og om vi skulle lade det fare
 • de mulighederne er større end det liv vi griber om.
Metoden
Metoden er undersøgende omsorgsfuld og ikke dømmende gennem:
Nærvær – Det at være her og nu og i kontakt med det som er
Bevidsthed/opmærksomhed – til at gå på opdagelse i hvad som er i spil og ikke
Mødet/kontakt – at det er i mødet vi opstår, vi kan se hvad som eksisterer
Nuet – nuet er eneste virkelige, og et vigtigt udgangspunkt at gå på opdagelse ud fra.
Foreningen af Danske Psykoterapeuter

FaDP

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.