Eksistentiel Masterplan

Når vi har en plan for hvad vi skal udføre af opgaver, så er der en reel chance for, at vi får udført dem.
Sådan er det på opgaveplan, ligesom det er i en forretningsplan. Jo bedre man laver sin forretningsplan jo større chance er der for at forretningen lykkes.

Der er mange der har fået lån til deres virksomhed, fordi er der var en solid og gennemtænkt forretningsplan at vise i banken.

Værre ser det ud, i forhold til at lave få planer for vores liv i sin helhed.
Det er som om hér kan vi ikke styre processen, vi har ikke kontrol over livet, da vi er afhængige af andre, og deres tid og planer.
Det virker som om vi deler ansvaret når vi er to eller flere, så er vi to så deles vi om ansvaret.
Det er her tingene ofte går galt i parforholdet, fordi vi ikke påtager os det fulde ansvar. Altså jeg tager 100% ansvar og du tager 100% ansvar, hvilket betyder at vi sætte ind med hele hjerte. Ansvaret skal jo ligge i at få det bedste ud af livet og parforholdet.

Der kan også være en modstand mod at lave planer i livet og samlivet, for for så ryger friheden og eventyret i at være impulsiv, kunne være argumenterne imod at lave en masterplan for det liv man har. Men en Masterplan er ikke hvad, der skal ske, hvornår.

En Eksistentiel Masterplan er sat samme af ønsker og drømme for livet.

  • Det vil sige at der er plan for ønskejobbet, det arbejdsliv man drømmer om.
  • Der er personlige behov og interesser som skal dyrkes.
  • Der er personlige drømme man ønsker at nå i livet.
  • Der er planer for hvad man ønsker at ruste børnene med.
  • Der er en plan for hvilket liv og samliv man ønsker.
  • Hvordan man skal leve sammen, måden at dyrke livet og hinanden på.
  • Hvordan man ønsker, at bo i de forskellige livsfaser man går igennem.
  • Plan for investeringer både indtjeningsmæssigt og til alderdommen.
  • En plan for hvordan man tager hånd om drømmene på.
  • En plan for en kunstnerisk måde, at komme rundt i alle hjørnerne i livet.
I virkeligheden så handler det om, at være tro mod sine drømme, ikke nødvendigvis udleve dem her og nu, men have dem for øje, og lade dem afløses af nye nye drømme.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.