EI Ledelse og organisationspsykologi | Mads Vang Christensen

. Reaktive følelse kontra essenstielle følelser Overlevelse & trivsel Management by heart Essentielle niveauer Essensteori Essensmodellen Essens bevidsthed De 5 ledelses principper

 

Print Friendly, PDF & Email