Det seksuelle landkort

Det seksuelle landkort er det land som aldrig bliver fuldt optegnet. Det er et mangfoldigt landskab og hvert menneske har sit bidrag ind i dette landskab.

Vi bliver derved aldrig færdige med at udforske seksualitetens natur.
Det vi kan sige er at vores tilgang til seksualiteten bliver den sammen tilgang som til vores forhold til naturen, og til vores krop og kroppe generelt.

At benævne seksualitetens agter, handlinger og ritualer ville svare til at nævne alle byer i USA, så det er for omfattende og meget ville ødelægge et sundt og romantisk sind;)

Dog kan vi sige; af ud af et kaos er det dog muligt at finden et hirakisk system, også i seksualitet.
Og det er som med meget andet fra min hånd og undervisning, at vi kan måle og se tingene i niveauer fra ydre kultur til indre dybder. Og ja igen, seksualitet er et komplekst og mangefacetteret område, som kan variere meget fra person til person.

Men her er mit greb på 5 niveauer af seksualitet.

Sociokulturel Seksualitet.
Dette niveau er det yderste lag hvordan kultur og samfund tegner de store linjer op på vores seksuelle landkort. Eks. Der er lande der benægter homoseksualitet, eller benævner det som en lidelse. Så samfundet og kultur er stærk påvirkende på vores seksualitet og vores holdninger til krop og seksualitet.

Fysisk Seksualitet.
Dette niveau er biologien og den evolutionære art-bevarelse. Vores eneste biologiske formål at forplante os. Det er drift og ubetinget af kultur og opdragelse, naturen vej viser vej. Det omfatter dog ofte fysisk lyst-, intimitet og seksuel nydelse.

Ego Seksualitet.
Denne niveau er på et identitets dannende niveau,
det er her egoet springer ud på de 1000 favne med potensens som eneste faldskærm. Det er centreret omkring de mentale eller psykologiske sider af seksualitet, herunder seksuelle fantasier, præferencer og seksuel identitet. Det er seksuel energi der er koncentreret omkring de genitale områder.
Det er området for størst udviklings potientiale, så udviklingspsykologisk så vil forstyrrelser i denne tid, skabe en del kaos, og tvangsforestillinger og ritualer og i den sunde ende masse af leg, liv, lyst og løjer.

Emotionel Seksualitet.
Her er fokus på alle de følelsesmæssige aspekter af seksualitet, såsom den følelsesmæssige intime forbindelse, kærlighed og intimitet, der kan opstå i et seksuelt forhold. Det er omsorg, forpligtelse, respekt og forbundethed. Dette niveau inkluderer ofte dybere, mere meningsfulde seksuelle oplevelser. Det er her vi healer op, selvregulerer og samregulerer og skaber dyb tillid og bånd.

Spirituel Seksualitet.
Spirituel seksualitet er på mange måder det indre bryllup, mellem Det maskuline og Det feminine som så står overfor “Ånden” som præsten og forbindelsen mellem seksualitet og det åndelige, det spirituelle og transcendente oplevelser. Dette kan involvere en følelse af enhed, transcendens eller dybere mening gennem seksuelle oplevelser.

Dette er blot et koncept at få et greb om et meget omfattende og komplekst emne og der er mange andre greb. Seksualitetens natur er sådan, at den er subjektivt og kan manifestere sig på mange forskellige måder, afhængigt af den enkeltes oplevelser, overbevisninger og kontekst.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.