Den gode leder

organisationsudvikling københavn frederiksberg

Der bliver stillet mange krav til ledere i dag – både til de faglige og de personlige kompetencer. For at opnå et 360o lederskab, skal alle livets forhold have næring, hvis trivsel og udvikling skal forankres. De modeller, jeg har udviklet og arbejder med, har rødder dybt forankret i den eksistentielle psykologi og filosofi.

Det handler om at se på det, der allerede virker, fremtidige behov og de forhindringer, der skal overvindes.

I vores samarbejde foregår det enten som en-til-en sparring i min praksis på Frederiksberg, men det kan også være gennem seminarer for ledergrupper og -teams.

Den gode leder
Moderne ledelsesformer skaber ofte usikkerhed, og der kommer hele tiden nye holdninger til det gode lederskab. Der er dog nogle kompetencer, som altid vil være gældende:

 • Troværdig
  Den gode leder kendes på sin autenticitet. Han/hun er ærlig og holder sig til faktuelle ting og handlinger. Den gode leder viser sin troværdighed gennem sin direkte kommunikation, taler ikke ned til nogen eller dårligt om nogen. Den gode leder definerer mål og konsekvenser. Troværdighed skaber tillid og sikrer, at alle kender deres roller og ved, hvordan de udfylder dem til fælles bedste. Gennem troværdighed skabes der en kultur og værdier, der støtter virksomhedens bundlinje.
 • Fremtidssikring
  Den gode leder er visionær og skuer ud i fremtiden. Han/hun udstikker retningen for organisationen, går forrest og viser vejen for organisationen. Den gode leder ved, at fremtiden er betinget af forandringer, at intet varer ved og at det kun er gennem fornyelse og forandring, at interessen for virksomhedens ydelser og produkter fastholdes.
 • Handling
  Den gode leder får implementeret nye produkter, nye arbejdsrutiner samt reorganisering af ressourcer og medarbejdere, så det gode humør, entusiasmen og arbejdsglæden bevares.
 • Udnyttelse af ressourcerne
  Den gode leder kender sig selv og sine medmennesker, således at han/hun kan få det bedste ud af medarbejderne. Lederen er både komponist og orkesterleder og har stor viden om instrumenterne, og hvad de er i stand til, stor viden om menneskelige ressourcer og hvem, der kan spille bedst på hvilke instrument.
 • Mod
  Den gode leder skal have mod. Mod er selvværdets ypperste resultat. Mod skaber nødvendige handlinger, skaber kreative processer og opfordrer til nye vaner gennem forandring.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.