De fem store i kommunikation.

Kommunikationen forringes betydeligt, når vi sætte tempo og hastigheden op. Og hvis der er noget som er i spil, i disse år, så er det tempoet i vores samfund og samvær.
Mere end nogensinde har alle en masse på hjertet og vil gerne byde ind og fortælle, og hvis to parter er ivrige i deres forsøg på at fortælle, ja så er det ikke et møde og kommunikation er det heller ikke. Det kan betegnes som information, eller monologer, envejstaler.
Det duer ikke, og slet ikke hvis det er sådan det foregår i parforholdet, eller i et samarbejdende forhold, eller samhandlende forhold, og ja heller ikke i et barn forældre forhold. Faktisk fungere det kun i et “kæft og lyt forhold”, som ofte kun er det gælder liv og død.

Så ligesom i det man skal se når man drager til Afrika, de 5 store dyr på savannen, ja så er der 5 store som skal med ind i kommunikation.

 1. Lyt nærværende
  At lytte nærværende, betyder at der ikke andet der kører rundt oppe i tænkeriet, at du lytter og trækker vejret, intet andet. Og jo du kan være aktivt lyttende, som betyder at du nikker, smiler når der er noget at smile af, og rynker brynene, når der er noget at rynke dem af. Altså at du anerkender levende hvad du lytter til.
  Nærvær er i sin enkle form, at mærke og lytte, ingen tolkninger, ingen gæt og ingen formodninger, det betyder at du ikke trækker noget at dit ind i jeres kommunikationsfelt.
  Så hvis der er noget du ikke forstår, så spørger du ind til det, du ikke forstår.  Alt for ofte tror vi, at lytteren er indforstået med det vi taler om, og det går at der gøres plads til gætværk og det er her tingene går galt. Altså at lytteren, trække egne fortolkninger ind i forståelsen. Og vi vil så gerne forstå, så derfor hjælper vi gerne til med egne bidrag til historien, men at skulle være lyttende, er ikke at skulle bidrage til historien.
 2. Vær åben og deri ærlig
  Ærlighed handler ikke om at sige alt, men at kunne sige det som er vigtigt og det som skaber værdi, samt det som styrker relationen.
  Ærlighed er at sige tingene som de er, som de opfattes uden at tillægge det værdi, hverken positivt eller negativt. Vi lever en en verden hvor alt bliver ladet med positive vendinger eller negative, det bliver ofte til forførelse eller forkastelse. Det er en klar og troværdig middelvej, og her skifter vi sjældent spor eller retning.
 3. Giv de nødvendige informationer
  Som i skær alt overflødigt fra, hvilket sikre budskabet. Så hvad er det egentlige budskab?, hvad er dit ærende?, vil du købe eller vil du sælge noget? Hvad er det vigtige og er der noget som ligger bag budskabet, som egentlig bliver pakket ind, i masser af ord og støj.
  Når vi giver de nødvendige oplysninger og informationer, så giver det ro i modtageren og du selv bliver troværdig, fordi du sætter rammen for informationerne. Og når det sker i nærvær og i en åben og ærlig kontakt, ja så giver det ikke anledning til at stille spørgsmål ved dine informationer, budskaber eller handlinger.
  Hvad er så de nødvendige informationer, ja det er dem som styrker relationen, som medfører ro og tillid, og støtte til dit foretagende, dit ønske og og behov.
 4. Giv den nødvendige feedback
  Feedback er den lyttede og den modtagende parts gengivelse af det som bliver sagt eller gjort.
  Feedback er et fantastisk redskab i kommunikation, der er så mange dele i det, at det nærmest bliver helt terapeutisk.
  For det første så er det en måde at give tilbage på, eks. at jeg viser at jeg har forstået budskabet; det kan gøres rent konkret, at jeg viser gennem ord og handling, at jeg har hørt det og gengiver det med klar nøjagtighed; Det jeg høre dig sige er …., er det sådan det er ? Dette giver den som taler en ret klar tilbagemelding om at vedkommende er hørt, og derved forstået. Det kan også lives gennem aktiv lytning, at man giver klare signaler på at man høre og forstår og spørger uddybende ind til det talte.
  Det kan også gives i at fortælle om hvad det gør ved en, når man høre dette, altså en mere følende feedback, eller medfølende feedback. “Det gør mig ked af at høre at du skal skilles, fra din kone”. Eller; “Det du sagde i går fik mig til at tænke videre på det, og du skal vide at jeg mærker virkelig en god energi i det at få det på markedet”.
 5. Timing
  Tid og sted
  Vi har alle for meget på “tallerkenen” sagt på nutids slang, med det menes at vi har mere i spil end vi kan nå at tage os af, når at få læst op på, de fleste er kommet til den erkendelse, at de bliver nødt til at tage sig af de vigtigste ting og lade resten være.
  Så ønsker vi at få budskabet igennem, så skal der være tid og rum til at få meddelt det, hvilket betyder at modtageren ikke skal have tallerkenen fyldt op til randen. Der skal sætte tid af, det skal ske i rette forum, der skal være ro på, og der skal ikke være noget der ligger og lumre, det vil sige at der ligger en uafsluttet konflikt. Og vigtigst er at få meldt ud hvad det handler om, altså at sætte ramme omkring det som der skal tales om. Dette gør modtageren modtagelig for det som skal komme og det som skal siges.
  Det er i virkeligheden lederskabet i sin essens, at skabe rammen omkring det der skal ske, hvornår og med hvem. Vigtig er det også at er der ikke er sat ramme om, er måske noget der skal tales om på et andet tidspunkt.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.