De 7 organisatoriske brister i et team

I den levende organisations Værktøjskasse, finder vi 7 brister der forhindre teams i at samarbejde. Der er naturligvis grader af samarbejde for selvfølgelig kan vi arbejde sammen med de fleste, det handler kun om hvad og hvor meget jeg kan få ud af det. Men det fortæller ikke noget om kvaliteten af samarbejdet, ej heller hvor effektive et team er.

I dag kan vi tale om at virksomhedens levetid er betinget af effektive medarbejder, og effektive medarbejder er dem som;

 1. Samarbejder på et højt intuitivt plan.
 2. Er i stand til at ændre strategien i forhold til opgaven.
 3. Udfører opgaverne i højt tempo, med kortest vej fra ordre.
 4. Høj kvalitet, med mindst mulig fejl og spild.
 5. Kan udvikle og være medskaber af; nye initiativer, nye produkter/ydelser, forbedre kvaliteten,  øge indtjeningen, reducerer omkostninger og energiforbruget.
Disse 5 teamkvaliteter kræver stor omstillings-pararthed, hvilket det har heddet i de sidste 15 år på arbejdsmarkedet. Men det er desværre ikke nok, for det har også medført en høj grad af stress og sygfravær. Desuden har det ofte medført en del uro og en højere udskiftning af medarbejder, som gør at vi forbliver lidt fremmedet overfor hinanden. Det kræver en høj grad af alle har godt fat i sig selv, altså selv-indsigt, og derved også både mod og nysgerrighed. Derudover en del sociale kompetencer og endeligt en tilgang til den kreative intelligens, hvor det er nemt at skabe og finde på innovative muligheder.
Dette kan lyde som et helt team i den enkelte medarbejder, altså at den enkelte medarbejder skal have en masse menneskelige kvaliteter, og ja, det betyder at vi skal have det hele menneske med på arbejde, med hjerte, nerve og sjæl med. Og nej man skal ikke sælge sin sjæl for at få et arbejde, men at arbejdet er af en sådan kvalitet, at man har lyst til at både lægge hjerte, passion og sjæl til. Fordi arbejdet har et højt formål og det giver mening og skaber værdi, personligt, socialt, økonomiske, miljømæssigt og globalt.
Og nej, vi skal ikke være et helt team i hver af os, men vi skal have hele hjernen med på arbejde. Hvor før i tiden, skulle medarbejderne ikke tænke, de skulle bare rubbe neglene og senere skulle de bruge deres sunde fornuft, som er den logiske intelligens.
I dag er der brug for langt mere end den logiske intelligens, hvis ikke medarbejderne skal ryge ned med stress, sygdom og udbrændthed, skal vi skal have den følelsesmæssige intelligens med.
Den følelsesmæssige intelligens er den som gør at vi har styr på os selv, vores følelser, vores værdier og kan sige til og fra. Men end ikke det er helt nok, det gør os til gode individer, og næsten helt naturligt, så bliver vi nysgerrige på andre mennesker, når vi har styr på vores eget “territorier” og fundet ud af at vi ikke rummer nogen spøgelser ( vi er ikke længere styret af frygt). Det betyder at vi begynder at udvikle vore sociale intelligens og det er her vi begynder at gå tætter på hinanden i nysgerrighed og oprigtigt interesse for andre. Man kunne sige at jo mere vi kender os selv, jo mere kan vi finde os selv i andre.
Når vi danner sociale grupper og har medfølelse og finder disse relationer af stor værdi, begynder vi at tænke i at give og gøre noget godt for dette fællesskab. Det er her at den skabende kraft i os vågner, altså den kreative intelligens, vi ønsker at investerer i fællesskabet, at fremtidssikre disse medmenneskelige forhold, som gør sig både i arbejds-relationer, men det ses også i udviklende cirkler og grupper, og i sport, i fælles fritidsinteresser, NGO, hjælpeorganisationer og ja stærkt der hvor der er ønske om at skabe revolution.
Det sidste, det at skabe revolution, har stærke kræfter med sig og ofte har det et større formål og er med til at skabe mening med ens liv.
Altså for et større gode end blot sig selv.
Organisationer med disse kvaliteter opstår meget sjældent af sig selv, det er noget man skaber, det er udvikling af højeste kalibre.
Det er på mange måder passion management, at have et produkt, en ydelse som man er helt tosset med, og alle er vilde med at arbejde for dette brand.
En mere nutidig måde at skabe dette “hjerte forhold” til ens arbejde, er at skabe værdi både for medarbejderen, men også værdi for forbrugeren, og skal det være med højt formål så er det på den store miljø CO2 klinge, eller andre af FN ´s 17 verdens mål. Det kan være meget andet, men at det giver et langt større formål end blot forbrugsfest.
Dette var en længere indledning, til at få kigget på dét at få arbejdet med de forhindringer som bremser udvikling af teamkvaliteter. Som jo kan tages fra bunden af. nemlig at grundfæste tillid.
 1. Manglende tillid
  Tillid er så grundlæggende, at uden tillid bliver alt overfladisk og alt bliver både frygt-styret og alle mod alle.
  For at beskytte sig, forsøger man at få kontrol over kollegerne,
  man at lave alliancer og sladre om hinanden og forsøger at få nogen på nogen.
  Det er her vi i sproget kan finde kampmentaliteten; “Enten er du med eller også er du i mod”, “Vinder og tabere”. Det er forældede strategier fra militæret og lav IQ mentalitet som jo både næres og fastholdes i frygt og uvidenhed.
  Mindset: You or me mind – No mind – Monkey mind 
 2. Manglende kommunikation
  Ligesom tillid så er kommunikation grundlæggende for, at vi kan finde ud af navigere i verden.
  Hvis vi ikke har den nødvendige kommunikation, så sættes farten ned, da vi famler i blinde,
  vi kender ikke rammerne, reglerne og rollerne.
  Vi holder fast i os selv, vi holder lav profil, vi navigere ud fra hvad som er sagt tidligere, hvad som vi ser som spor og adfærd, som virker til at virke uden konflikter og konsekvenser.
  Vi undertrykker os, både i os selv, og i mødet med andre, en kende underdanig og forsigtig, vi forholder os kun til klicheer og let smilende og grinende adfærd, der er ikke er plads eller råderum for at kunne tage konflikter eller se på sig selv, eller andre.
  Det gøres ud fra forsøget at skabe alliancer, for kun med alliancer er det muligt at få en stemme at tale med.
  Usikkerheden er stor, for vi ved ikke hvem der er ven eller fjende, vi kender heller ikke spillets regler, vi følger med, eller tabes og ryger bagud eller helt ud af firmaet.
  Mindset; smil og tilpasning, tænk og tie stille, gør det som er sikkert og spørg til resten. 
 3. Manglende kendskab til hinanden
  Her er der ofte et større selvfokus, jeg er fokuseret på hvad der er til mig, og hvad jeg kan få ud af det, der er individuel robusthed, men det er stadig “hver mand sin cykel”, altså individuelle og egoistiske behov. Der er mine regler og sådan gør jeg det, jeg er lidt ligeglad med dig,  med mindre at du skal bruges til noget, at andre skaber værdi for mig.
  Mindset; Vis hvad du duer til, den stærkeste vinder. 
 4. Manglende kommitment 
  Her arbejder vi fint nok sammen, det hænger sammen, alt har en vis grad af orden. Vi går på arbejde, vi får vores løn på baggrund af vores arbejdsindsats, som forhandles en gang om året, og stigninger kommer af anciennitet, ansvar og ansvarsområder.
  Men et større kommitment mangler, da arbejdets opgaver er skruet sammen på de enkeltes arbejdsopgaver, og rutiner, vi er her for at udfører vores arbejde hver især.
 5. Manglende fokus på mål og retning
  Her arbejdes der ud fra traditionel opgaveløsning, der bliver udført de arbejdsopgaver som det er påkrævet, kunden bestiller vi udfører opgaven, skaffer varen, levere den, regning gives, betaling ordnes og alle er glade. Alt er godt når alle kan få løn, og firmaet hænger sammen økonomisk og hvis kunderne er glade, så er alle glade. Vi er her for kunderne, og vi bestræber os på at yde den service som kunderne kan forvente.
 6. Manglende ansvar og ejerskab
  Jeg er her for at passe mit job, og jeg gør det som jeg får besked på, og det som der står i min kontrakt, og resten må stå til forhandling. Jeg forventer at min tillidsmand står på mål for os, og skal der ændres i konditionerne, ja så koster det, ingen gider at arbejde gratis.
  Der er på dette plan et udtalt lønmodtager adfærd som arbejdstager og arbejdsgiver, og der er ikke tanker for at der sker noget ved hjælp af at tænke selvstændigt, for “man kan jo let komme til at gøre noget forkert”, og skulle jeg havde tid til at lavet andet udenfor mine opgaver, ja så har jeg jo tid i overskud, og så skal der nok komme flere opgaver, der bliver læsser over på mig. Så nej tak ;O(
 7. Manglende formål (why)
  Her går vi på arbejde fordi der skal penge i kassen, og ingen stiller spørgsmål til hvordan vi har det som medarbejder, og egentligt så er det heller ikke noget cheferne skal blande sig i, det er mit privatliv og jeg er da også ligeglad med hvordan firmaet har det, de skal tjene nok penge, så jeg kan få min hyre, og alt andet er bare en gang manipulerende pladder, som bare forsøger at få os til at yde mere og smile noget mere, men ærligt talt, så får jeg ikke løn for at smile eller piske rundt.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.