De 7 Organisations bevidsthedsniveauer

De 7 Organisations bevidsthedsniveauer – Fra Ego bevidsthed til Global bevidsthed

Hvis vi skal skabe den nødvendige forandring, skal vi starte med os selv. 
Det ved vi godt, men måske ikke helt forstået.
Vi kan nemlig ikke gøre eller være noget i os selv,
uden et sammenspil med andre.

Sagt på en anden måde, det som har drevet værket i dette årtusinde, har været grådighed, ødselhed og fokus på økonomisk vækst og profit. I virkeligheden et egoistisk styre, som på alle måder skaber metal knaphed og frygt.
Nemlig denne mentale knaphed, betyder også at jo mere Ego jo mere fattig i ånden er man.

Så skal vi tage hånd om vores globale udfordringer, så bliver vi  nødt til at skifte fra Ego bevidsthed til en global bevidsthed.

Når vi taler om bevidsthedsniveauer, uagtet om det er menneskelige eller organisatoriske, så står det altid i forhold til behov. Hver et bevidsthedsniveau har sit primære fokus behov, hvor de følger menneskets livs- og udviklingsfaser, hvor det laveste er forbundet med  frygt og de øverste niveauer og faser handler om at give og tjene til en større helhed.

Denne Organisations bevidsthedsniveau model følger på mange måder Maslows behovspyramide og de andre af mine modeller som graduerer udviklingsfaser, bevidsthed samt ledelsesmodeller. Som alle de andre læses de fra bunden af og fra overlevelse mod højere bevidsthed.

 1. Overlevelse
  Survival of the fittest, dette overlevelses niveau, på alle parameter frygt-styret, man tilpasser sig, situationen, magten og det handler om profit og fortjeneste, ingen gør noget, uden at få noget ud af det selv. Det er kortsigtede løsninger, for ingen kender dagen i morgen. Og behovene er her og nu og vi er i kamp. Det er en primitiv ledelsesform, som bygger på krigsstrategier som, “Os mod dem” og “enten er du med os, eller også er du mod os”. Sproget er farvet af management by fear.
  Primær frygt er manglende kapital, fokus på at skabe overskud, økonomisk stabilitet, at de ansatte forbliver sunde, har et trygt miljø og har råd til at leve og holde ved. Der er også ønsker om at få skabt mere tillid og mindske kontrol og den lidt for paranoide holdning til både, kunder ansatte, leverandører og samarbejdspartner. “hvem udnytter hvem?”
 2. Relation og tilknytning
  Vi  kan ikke meget uden relationer og der er klart en bedre effekt ved at danne relationer, fremfor at være i konkurrence med kollegaerne. Det er omkosteligt at skulle  have nye medarbejdere, så jo mere de er forbundet med hinanden, jo mere har de følelsen af at høre til, og har lyst til at gå på arbejde. Ligeledes betaler det sig at skabe gode relationer med kunderne, da det skaber loyalitet hos kunderne
  Der er ønske om, at finde fælles værdier, samarbejdsånd, mindre af intern konkurrence, manipulation, skyld, splid samt grupperinger.  
 3. High  Performance – Vindermentalitet
  High-performance systemer og processer struktureres, der analyseres på hvordan der skabes Best practices. Holdånd og stolthed er i stærkt fokus. Struktur, procedurer og regler hersker. 
  Der er ønske om  at reducerer bureaukratiet, magtstrukture og de stærke egocentriske holdninger. 
 4. Lærings- og fremtidsorientering
  Tilpasningsevne og kontinuerlig læringsprocesser, det at gøre arbejdspladsen til et læringsfelt og der deles erfaringer og ny viden og forskning inviteres ind- Viden er en værdi og den forøges i takt med at alle får del af den. De ansatte er med i beslutningsprocesser og de er medansvarlige for deres egen jobskabelse i fremtiden. 
  Der er stort ønske om at der er personlige vækst og -udvikling hos de ansatte. De menneskelige værdier sætte højt. 
 5. High Commitments – transformationen
  Stærk kommittede kultur: unikhed, enhed, idealisme og patriotisme er nogle af nøgleordene. Alle har styr på deres eget og er fokuseret på missionen og har klare billeder af visionerne.
  Her er det ikke længere individer men man er gået all in, fra organisation til organisme.
  Ønsket er at videreudvikle visionen og fremtidsskabende miljøer som fremmer kreativitet og passion 
 6. Alliance og partnerskaber 
  Fokusset flyttes fra eget produkt og produktion, til at skabe større sammenhæng  og økologiske strategier i samarbejde med leverandører og kunderne. Fokus på mindst mulig spild af energi, og unødvendige omkostninger, ikke set i profit, men i miljøhensyn og medmenneskelige værdier. 
 7. Social og Global ansvarlighed  
  Det handler 100 % om Social ansvarlighed. Det at få organisationer, interesseorganisationer til at gå sammen om fælles sociale mål, bæredygtighed på alle niveauer, for mennesket, kulturer, jorden.
  Der tænkes i energi, vedvarende energikilder, og mindst mulig kemi og co2 udslip. Det er missionerende arbejde med højt formål for mennesker og dyr og fokus på at opnå større balance, mindre ulighed, udslettelse af fattigdom, krige, grådighed og egoisme. 
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.