De 7 Anerkendende principper

De anerkendende principper, har rødder både i Buddhismen, Mindfulness, Gestaltterapien og sikkert mange andre eksistentielle skoler. Fælles for dem er at det er uden filter, uden vurderinger fri af fordømmelser, fordomme og kritik. Det er en åben tilgang til at skabe kontakt og give næring og nærvær til at skabe relationer og tillid.
Det er nogle fine principper som et godt supplement til ledelse og det at arbejde med organisationen.

1. Vær til stede med hele dig selv

For at være anerkendende, er det vigtigt at man er åben for at forstå sine egne begrænsninger og sine egne muligheder. At udvikle disse til stadighed!
Man kan ikke anerkende andre, hvis man ikke anerkender sig selv!
Arbejdet ligger i at anerkende alle sine sider, alle sine kompetencer, alle sine styrker, alle sine besværligheder.

 

2. Sig Ja

For at være anerkendende er det af stor betydning, at man har evnen og viljen til at sige JA.
Det handler om at være nærværende overfor den person man går i kontakt med.
At sige JA til det møde man er ved at skabe, er en imødekommenhed for at etablere en relation, eller blot ”jeg gider godt dig”
Et JA til villigheden til at hjælpe når nogen henvender sig. Et JA til at ville lytte.
Lad JA´et skinne igennem kropssproget også, så hele personligheden giver udtryk for at ville være der for den anden. Maner autentisk fordi man mener sit JA.

 

3. Vær nysgerrig og lyttende

Vis personen at du oprigtig er interesseret ved at være nysgerrig og ved at lytte. Tag udgangspunkt i at du intet ved, og tolk ikke på forhånd på det du hører. Vær åben overfor det personen siger, og det personen signalerer til dig. Spørg ind til det du forstår og til det du ikke forstår. Stil spørgsmål til hvad personen ønsker, hvad vil vedkommende have ud af jeres samtale/mødet.
Stil spørgsmål og lyt.

 

4. Accept. Det er som det er!

Vi kan kun tage afsæt i nuet!
I det anerkendende møde er det vigtigt at vi slipper fortidens erfaringer, og slipper forestillinger/tolkninger om fremtiden. Ofte kommer vi til at blande fortiden og fremtiden med nutiden, som forvirrer udgangspunktet i nuet. Accepter at det er som det er.
Med accept af at dette nu, er som det er, kan vi bedre møde det menneske vi står overfor. Vi skal selv være i nuet, og vi skal forholde os til personen som vedkommende er/har det lige nu. Det er det, du skal tage afsæt i. Hverken mere eller mindre. Et accepterende afsæt har bedste vilkår for et anerkendende møde.

 

5. Giv betydning

I mødet med et andet menneske giver det betydning, at du udviser respekt. Respekter vedkommende for det, der opleves som et problem, uanset om du er enig eller ej og uanset om hvor betydningsløst, du synes det måtte være.
Tag udgangspunkt i accepten. Med respekten af vedkommendes oplevelse, skal du gå med i vedkommendes oplevelse af sine egne udfordringer og begrænsninger.

 

6. Find ressourcerne

Ressourcer til forandring ligger hos personen selv eller i feltet imellem dig og vedkommende. Det hjælper ikke personen, at du udgiver dig for at være klog med de ”rigtige” løsninger. Din hjælp består derimod af din nysgerrighed og din spørgeteknik. Derigennem vil personen finde muligheder for forandring og nye adfærdsformer. Spørg ind til hvordan vedkommende vil håndtere denne udfordring og hjælp ham/hende med at identificere mulig kommende begrænsninger. Søg i ressourcerne og hjælp vedkommende med at finde ud af, hvordan disse skal håndteres.
Hvis man gør det, man plejer, sker der det samme. Hvis man gør noget andet, så sker der noget nyt! Afprøv nye ressourcer.

 

7. Søg drømme. Mål!

”Er der ingen mål, kan man jo ikke score!”
Inde bag det vi definerer som problemer, forhindringer og udfordringer, ligger et udækket behov for at udleve en drøm; at opnå et mål.
Du skal hjælpe vedkommende med at få defineret hvilke(n) drømme/mål der ligger bag forhindringerne (indbildske). Spørg ind, grav og søg efter drømmen. Gå sammen arkæologisk til værks. Få skabt retning med delmål, det giver mod til at turde gå skridtene.

Den anerkendende tilgang er at vi tillader alt at komme i spil. Kreativitet og fantasi fri af dogme og regelsæt, opdragelse og Jantelov.

 

Den anerkendende tilgang bygger på den helt enkle tilgang til andre mennesker, at bag ethvert problem gemmer der sig en drøm. Denne drøm, idealet, skal du hjælpe med at få defineret. Spørg til den, grav efter den, få den gjort tydelig, få skabt handling som trækker i retning af drømmen – ”dig for gold, not for shit”.

Inspireret af gode kollegaer

Læs evt. mere her: https://larsthomsen.dk/kurser/lederskabets-psykologi/

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.