De 3 jeg ‘er

Der er ofte mange stemmer rundt om beslutningsbordet inde i vores sind. De er ofte uenige og har hver deres agenda og ser tingene ud fra forskellige behov. Men ofte kan de kategoriseres i 3 hold, nemlig det reaktive jeg, som er opdragelsens og erfaringens stemme, den stemme som hviler på frygt og andres meninger. Næste stemme er det autentiske jeg, som også kan kaldes for det kreative jeg, det er den vi er inde bag maskerne, det er når vi har fat i modet og står ved os selv. Sidste stemme kan vi kalde for bevidsthedens stemme, visdommens stemme eller sjælen, det er mere tilstande end tanker og det er uden domme og fordømmelse, hvilket også kunne kaldes for tilgivelsens stemme.

Reaktive jeg
rummer de negative/destruktive følelser
reaktive følelser, vold, retfærdiggørelse og fordømmelse.

Vold, aggressivitet, jalousi, misundelse, had, frygt, angst, skyldfølelser, skam, fordømmelse, negativitet, sarkasme, ironi, selvhævdelse, nedgørelse, foragt, retfærdiggørelse, alle disse negative følelser bor samme sted i kroppen.

Reaktive jeg kan identificeres med;                                           
egoet, masken, forsvaret, modstand, mentale processer, tanker, intellektet, strategi, fremtid, frygtstyret, begær, vær stærk, stol ikke på nogen
Fortid ofte forbundet med lidelseshistorie.
Forsvar Fly, frees, figth

Det autentiske jeg
rummer de ægte følelser, kaldet grundfølelserne
Det er her vi har eksistentialismen og her og nu – du og jeg mødet.

Sorg, vrede, glæde, seksualitet

Det autentiske jeg, kan identificeres med;
Mod, handling, intensivitet, hjertet, bevidsthed, værdier, lyststyret, sårbarhed, helhedsorienteret, en del af et større hele
bliver nødt til at bede om hjælp, tror på det som er større end individet
Her og nu, fremtiden god

Det essentielle Jeg
rummer fred, livsglæde
Kærlighed er grundessensen, lykke er det ubundne i kærlighedens flod.
Det er her vi smelter samme og ikke skelner mellem du og jeg
Formål, viden, værdier og visdom, højere bevidsthed, oplysthed
Tidløst, sted og grænser ophæves

Essentielle (universelle) og ægte værdier
Respekt, Venlighed, Medfølelse, Tålmodighed, Ærlighed, Ydmyghed, Tilfredshed, Gavmildhed, Tilgivelse, Meningsfuld tale, Taknemmelighed, Loyalitet, Inspiration, Principper, Hjælpsomhed, Mod.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.