De 10 verdener

De ti verdener

Vi oplever at vores liv er omskiftligt, fra det ene øjeblik til det andet, energier kommer og går, det samme gør følelserne. Det er som et kæmpe ocean hvor vi kun mærker disse energier, stemninger, følelser som bliver præsente.
Som alt andet, så vil vi gerne have kontrol over det farvande vi forsøger at navigere i. Vi forsøger at styre mod lukrative øer, hvor vi kan have fast grund under fødderne. Som om at det er det som bringer os lykke, men det gør det ikke, hvilket gør at de fleste kaster sig ud på høj sø igen, bevidste eller ubevidst.
Det er dog et mønster i tilstande og bevidstheds niveauer som vi kan tegne op som et kort, som kan bruges konkret. Dels til at navigere ud fra, men også at det bliver nemmere at acceptere tilstanden, som igen gør det nemmere at komme igennem og videre mod en lidt mere positivt og dynamisk tilstand.

De ni verdener fra helvede til bodhisattva kan opleves som positive eller negative. Buddhatilstanden findes dybt i livet og kaldes amala bevidstheden, hvilket betyder den grundlæggende rene livskraft. Buddhatilstandens funktion er at frembringe den positive side af de ni andre verdener.

Det er taget ud fra buddhismen og her kaldes det for de 10 verdener, hvor den “laveste” verden er helvede og den “højeste” verden er Buddhatilstanden, som er ren oplysthed. Vi starter fra bunden af.

1. Helvede
Negativt; Elendighed og lidelse. Frygt, sorg og destruktivt raseri eller depression. En følelse af at være fanget og låst fast af omgivelserne.

Positivt; At have oplevet helvede hjælper os til at fastholde ønsket om at forbedre vores omstændigheder. Empati og forståelse for andres lidelse.

2. Sult (begær)
Negativt; Styret af begær og længsler, både fysisk og mentalt.

Positivt; Drivkraften for at forbedre situationen. Man kan ”sulte” efter at opleve andre lykkelige og kæmpe for fred i verden.

3. Dyriskhed
Negativt; Instinktiv opførsel og mangel på fornuft. Frygt for dem, der virker stærkere og mobber dem, der synes svagere. ”Jungleloven.”

Positivt;  Instinkternes beskyttelse, f.eks. at vi har brug for søvn. Overlevelsesinstinktet.

4. Vrede
Negativt; Følelsen af at være bedre end andre og ville vise det. Aggressivitet, Føle sig i konflikt med andre. En egoistisk og selvcentreret verden.

Positivt;  Vrede mod uretfærdighed. Lidenskaben efter at bekæmpe autoritær opførsel.

5. Menneskelighed eller ro
Negativt; Konstant inaktivitet, dovenskab, passivitet.

Positivt; Være rolig, fredelig og fornuftig. En mulighed til at genoplade energien.

6. Ekstase
Negativt;  Når kortvarig tilfredsstillelse af ens begær opfyldes. Kan hurtigt ændres til helvede eller sult.

Positivt Midlertidig glæde, når ønskernes opfyldes. Fryd over at være i live.

7. Lærdom
Positivt; Lære om livet og sig selv fra andre eller fra eksisterende viden.

Negativt; Kan føre til selvcentrerethed og arrogance. I Lotus Sutraen understreges det, at folk i denne tilstand kun kan opnå buddhatilstand gennem tro (og ikke viden).

8. Erkendelse
Positivt; Den visdom eller indsigt vi opnår gennem forståelse af livets aspekter fra egne observationer og oplevelser.

Negativt; Kan føre til selvcentrerethed og en tendens til at bruge sit intellekt frem for visdom, når man skal løse problemer.

9. Bodhisattva
[Ordet består af bodhi (oplysning) og sattva (væsen) og betyder den, som søger oplysning for sig selv og andre].

Positivt;  Hengivelse til andres lykke, som f.eks. forældres kærlighed til deres barn.

Negativt; Kan blive til arrogance, hvis man føler sig bedre end dem, man hjælper. Og hvis man ikke får den tak, man forventer, kan man ’blive martyr’.

10. Buddha
Et almindeligt menneske, der har erkendt livets sande natur, og som oplever absolut lykke og frihed i hverdagen. Ubrydelig glæde, endeløs visdom, mod, medfølelse, kreativitet og livskraft.

De ti verdeners funktion

 

Dette princip om de ti verdener viser, at buddhatilstanden er en naturligt forekommende livstilstand i ethvert levende væsen. Formålet med den buddhistiske praktisering er at gøre os i stand at få buddhatilstanden frem – at få den til at virke i vores liv. I Nichiren Daishonins Buddhisme er en buddha ikke et perfekt ideal væsen, men et almindeligt menneske, der lever i rytme med universets lov og handler med visdom, mod og medfølelse for at støtte andre. Og disse handlinger udføres i den almindelige hverdag og udtrykkes gennem de ni verdener.

De første seks af disse livstilstande fra helvede til menneskelighed kaldes ’de seks lavere tilstande’, fordi de kan opleves af alle mennesker uden at de behøver at gøre noget for det selv. Hvis man som menneske ikke anstrenger sig for selvforbedring, vil livet udelukkende opleves gennem disse seks tilstande.

’De fire højere tilstande’ kræver derimod noget af os selv. At lære noget nyt, at erkende noget om os selv og livet og at forstå og hjælpe andre er noget vi aktivt skal søge at gøre. Den grundlæggende handling for at manifestere buddhatilstanden er at recitere Nam-myoho-renge-kyo mod Gohonzon.

De ti verdeners gensidige besiddelse

Selv om der er tale om ’lavere’ og ’højere’ verdener, opererer Nichiren Daishonins Buddhisme ikke med ideen om at man bevæger sig fra en tilstand til en højere indtil man til sidst når buddhatilstanden. Lotus Sutraen og Nichiren Daishonins Buddhisme taler om ’den gensidige besiddelse’ af de ti verdener. De ti verdener eksisterer ikke som adskilte, isolerede verdener. Tværtimod indeholder hver eneste af dem potentialet til alle de andre. Selv den selvdestruktive verden, der kommer af uendelig lidelse og manifesterer sig i et menneskes liv som helvede, har potentialet til de andre verdener. Enhver af de andre verdener kan i næste øjeblik blive dette menneskes dominerende livstilstand. Vores livstilstande er ikke statiske eller fastlåste, men ændres konstant gennem livet. Men når den ene verden indeholder alle de ni andre, betyder det, at den lidelsesfyldte helvedestilstand i sig har potentialet til den oplyste tilstand, buddhatilstand. Uanset hvor sørgelige vores omstændigheder er, kan vi hvert eneste øjeblik afsløre den højeste tilstand i vores liv.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.