Coachuddannelse, dybeste, længste og bredeste.

Vi har løftet barren, for hvad en coachuddannelse skal byde ind med. Når jeg skiver vi, så er det vores kursus og uddannelses center, hvor det er Inge og jeg der står for den daglige drift og ledelse og så vores lærestab med hver deres kompetencer. 

Vi har tilrettelagt første år som en grunduddannelse i personlig udvikling, følelsesmæssigt intelligens og sociale kompetence. Første år er 7 weekender a 4 dages internat, hvor der er fuld program på fra morgen til aften, så det er noget som kan tages ved siden af arbejdet. Det hviler på et Gestaltterapeutisk fundament, det vil sige at det betyder en dyb kontakt til følelser og en bevidsthed på sig selv og forståelse på mønstre og forsvarsmekanismer.
Så meget hurtigt får man styr på sine værdier og sine blinde pletter, så man kan handle anderledes og hensigtmæssigt. 

Vi kalder første året for det store kørekort til livet, og det er lige det er; for vi kommer livet 360 grader rundt, vi kommer fordi barndommens gade og ser på hvilke forsvarsmekanismer som at sat i tidligt i livet, og hvordan de blokere for nærvær i nuet. Vi kommer forbi grundfrygten som ofte er det som hindre os i at få fat i vores grundværdier. Vi kikker på roller relationer, og derved bliver bevist om alle de spil og dramaer, som vi ryger i når vi ikke er bevidste om vores skyggesider. Vi kikker på nærhed i parforhold og ser på hvad som hindre dyb forståelse og kærlighed i at udfolde sig. Vi får fat i behov og ønsker for vores egen tilfredstillelse. Endelige kommer vi fordi drømme og missioner i livet og bevistheden om hvad der gemmer sig i det indre, et Hvorfor er jeg her? et spirituelt spørgsmål og svar som hvor andet året, er værktøjer til at komme i den retning af ens drømme og missioner i livet. 

Andet året er metoder og værktøjer til forandringsledelse, projektledelse, det bliver introduktion til NLP, Enneagrammet, Familieopstilling, Mentaltræning, Tranformationspsykologi og metoder til at arbejde med teams og teambuilding og dertil en masse essenstræning og træning i Coaching. 

Både på første år og andet år, arbejdes der med bevidsthedtræning, gennem meditation, mindfulness og kropsøvelser.
I de sociale færdigheder som samarbjede, lederskab og sammenspil så er det madlavning, indkøb og oprytning som ligeledes er en del af vores lille microverden. Der er nemlig ikke meget tid til at konflikte og det sker heller ikke, tværtimod, så bliver der laver skøn mad og alle bidrager til at vi kan være sammen. 

Du kan se mere her på essens-instittutet.dk 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.