Chief Tecumseh

 Mit bud på Chief Tecumseh´s lederskab og visdom, frit fortolket og oversat.
 Når legenderne dør, dør drømmene. 
Tecumseh (ca. 1768 — 5. oktober 1813) var en berømt indianerhøvding fra Shawnee og fortaler for en større samling af indianerstammer, som kæmpede for at forsvare indianernes land i USA. Han er kendt for sine fejder som Tecumseh´s krig og 1812 krigen, mod den senere præsident William Henry Harrison, som omtalte ham som “en af de usædvanlige genier som af og til springer frem for at lave revolutioner og vælte den etablerede orden”. Denne kamp ledte også til hans død.
Lev dit liv.
Lev dit liv så frygten for døden ikke får tag i dit hjerte,
Belær ingen med din religion eller din politik, respekt andres livssyn og forlang at de respektere dit.
Elsk dit liv og træn dit hjertes færdigheder til perfektion,
forskøn alle facetter i dit og sørg for at du får et langt liv til gavn for dine medmennesker.
Forbered din afskedssang og ærbare død, så du er klar til at møde din skæbne.
Vær altid imødekommende med anerkendende ord og handling i mødet med andre mennesker,
uagtet om det er nogen du kender eller er fremmede.
Vis respekt til alle dine medmennesker, uden at ligge under for nogen.

Når du står op om morgenen, vær taknemmelig for atter en dag i livet,
sig tak for mad, tak for endnu en dag hvor du kan skabe og bidrage til livet, dit såvel andres,
hvis du intet har at være taknemmelig for er ansvaret ene og alene dit eget.
Misbrug ikke andre eller situationer, misbrug og manipulation gør kloge til tåber og
berøver sjælens vision og mission for at gøre gavn og formål.
Når din tid er kommet, for at du skal møde din skæbne, så gør ikke som Dem som har frygten i deres hjerter,
De beder, trygler og tigger for at få endnu en chance for at leve deres liv om igen,
dét at kunne få lov til at gøre det hele om, det at kunne elske og favne livet og relationerne.
Syng din afskedssang og gå din ærbare vej til dødsriget uden fortrydelse og kun med et hjerte fyldt af kærlighed og minder.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.