Bevidstheds skifte

Vi lever i en tid med omvæltninger og forandringer, hvilket giver stress og alt mange rammes af frygt.
Frygt for fremtiden, frygt for at miste og frygten for ikke at lykkes.
Aldrig har der være så mange som bliver skilt, ligesom antallet af mennesker som er utilfredse med deres job,
som jo er stress-kilden til at så mange går ned med stress.

Et bud på disse “kaotiske tider” er; at vi er midt i et bevidstheds skifte.
Et skifte fra overlevelse til trivsel, et mere forankret liv, hvor vi har mere fat i os selv.
Lidt enkelt kunne det betragtes som. alt som ikke er forbundet til vores hjerte, kan ikke holde til dette bevidstheds skifte.
Det betyder at det job vi har valgt for at overleve, ikke er det samme som det job, vi trives med og kan udvikle os igennem.
Det samme gælder at den partner vi valgte, ud fra et lavt selvværd, ikke nødvendigvis er den partner vi kan vokse med.
Vi har alle brug for at blive set og hørt fra et dybere niveau, ligesom vi har brug for at være med til at skabe mening og bidrage til at få betydning for andre.
Dette eksistentielle niveau er livsnødvendigt at være forankret i, er vi ikke det, vil alt blive til overfladisk og senere en dødvægt, som vi bliver nød til at skille os af med, i forsøget i at genskabe livet i en dybere kontekst.
På vores institut, er vi med til at skabe liv og relationer, som netop forankres på et bæredygtigt niveau, gennem bevisthed og opdagelse af behov, drømme og det at få modet til at forfølge dem.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.