Bevidsthed på 3 niveauer

Her er et indblik i bevidsthed og en måde at gribe bevidsthed på. Bevidsthed er en svær størrelse, da det bedst kan betegnes som lyset, som gør at vi kan se noget. Og vi se hvor der er lys, om med udvikling kaster vi selv mere og mere lys mod det vi ikke forstår.

Betinget Bevidsthed.
Betinget bevidsthed refererer til den tilstand,
hvor vores tanker, følelser og adfærd i høj grad er påvirket af vores tidligere erfaringer, kultur, sociale normer og opdragelse. Det er som en programmeret respons, hvor vi reagerer på situationer baseret på indlærte mønstre. Forestil dig dette som et filter, der farver vores opfattelse af verden; vi ser ikke tingene som de er, men som vi er blevet konditioneret til at se dem. Denne form for bevidsthed er nyttig for at navigere i hverdagen, men kan også begrænse os, da den kan holde os fast i forældede overbevisninger og adfærdsmønstre.

Essens Bevidsthed.
Essens bevidsthed handler om at forbinde med vores inderste kerne, vores ægte selv. Det er en dybere form for bevidsthed, hvor vi oplever en følelse af enhed og harmoni med os selv. I denne tilstand transcenderer vi de begrænsninger, som betinget bevidsthed pålægger os. Det er en tilstand af klarhed og indsigt, hvor vi ser os selv og verden omkring os mere ægte og ubesmittet af tidligere konditionering. Det kræver ofte en form for indre arbejde eller selvrefleksion at nå denne tilstand, som kan omfatte meditation, terapi eller dyb selvundersøgelse.

Kollektiv Bevidsthed som Big Mind
Når vi tænker på kollektiv bevidsthed i en mere åndelig og omfattende forstand – ofte omtalt som “Big Mind” – ser vi ud over de fysiske og sociale aspekter.
I denne forståelse er kollektiv bevidsthed en form for universel intelligens eller et felt af bevidsthed, der binder alle levende væsener sammen.
Det er en tilstand, hvor individuel bevidsthed udvides og smelter sammen med en større, mere omfattende bevidsthed. Denne tilstand giver adgang til en dybere visdom og forståelse, der går ud over det individuelle perspektiv.
En oplysthed hvor svarene kommer før spørgsmålene og der er en stærk følelse af at være forbundet med alle ting – mennesker, natur, og endda universet som helhed.
Det er en erkendelse af, at alt er forbundet i en dybere eksistensmæssig sammenhæng.
Det er her vi transcenderes det individuelle ego, hvilket tillader en mere ikke subjektiv og uforstyrret opfattelse af virkeligheden. Det er en tilstand, hvor personlige grænser opløses, og man oplever en følelse af frihed og enhed på samme tid.

Denne tilstand muliggør dybere åndelige indsigter og en følelse af indre fred.
Det er her, intuition og kreativ inspiration kan strømme mere frit, da de ikke er begrænset af individuelle fordomme eller overbevisninger.
Desuden fremmes en stærk følelse af empati og altruisme, da den individuelle bevidsthed bliver mere afstemt med andres behov og følelser.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.