Awareness

Er en udelt opmærksomhed, en tilstedeværelse og bevidstheden på dét som er og sker her og nu.

Det er bevidstheden om hvad som sker og hvad der sanses gennem sanserne og hvad som mærkes i følelser og stemninger.

Det er det tætteste du kan stille dig og give dig til et andet menneske.
Det er uden filter uden tanker og støj, for hvad du tænker og mener.

Awareness er det som kan ændre dit forhold til dig selv, til dine relationer, dybt, enkelt, kraftfuldt.

Awareness er den korteste vej til intimitet og dyb forbindelse til til dig selv og din partner, det åbner en dør udad sindet, og ind i en væren i pagt med din kærne, din essens.
Det er her der findes et sprog uden ord, en ægthed og en ærlig som kun fortyndes og sløres med ord.
Det er naturligvis et højt niveau for omsorg og lidenskab. Og det er vejen til en øget bevidsthed som fører til en dyb visdom og kærlighed.

Når du giver et andet menneske din Awareness vil det menneske føle sig set, hørt, kærligt accepteret og anerkendt.

Og særligt i kærlighedsrelationer åbner denne awareness op dels for en dybere intimitet, men også en dybere sensualitet og seksualitet.
Det er her, vi både med seksualitet og denne øgede bevidsthed healer gamle sår og traumer op.
Og på mange måder i denne høj frekvens af energi ændre vi vores syn til at være mere seende, hvor vi ser bag om det visuelle, vi ser intentionerne, som altid er sendt i ønsker om noget positivt.
Vi bliver taknemmelige og rummelige for andre, og vi slipper alt som ikke tjener livets formål og den gave vi er udstyret med.

Vi bliver intentionen i vores given og gøren; “Hvad kan jeg gøre for dig? Hvad har du brug for? Hvorledes kan jeg bidrage til din frihed og taknemmelighed?

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.