Autentisk lederskab kræver den rette støbning.

Der er et paradoks i, at det eneste man ikke skal have uddannelse indenfor, er ledelse.
End ikke en kørekort, et certifikat, et diplom kræver det som udgangspunkt.
Tænker at man ikke kan få et rengøringsjob hvis ikke man har et grundkursus i rengøring. Selvfølgelig er der masser af kurser og diplomuddannelser inden for lederskab, men det det er ofte ledere som så viderudvikler sig. Det starter ikke med en uddannelse, og vi har masser af leder som ikke har andet en Højere Handelsuddannelse fra forrige århundrede.
Det koster ofte dyrt og er omkosteligt, når en leder ikke har de rette kvalifikationer, men er styret af et for stort Ego, som ikke fanger signalerne, eller har den rette opmærksomhed på timing, rettidig satsning.

Det er kun en undtagelse på dette område, og det må være at være en god leder er ikke nødvendigvis noget som kan læres, men at det kræver den rette støbning af et godt menneske.
Nogle af de ingredienser som er medskabende for den gode og autentiske leder er som følgende:

Selvtillid.
Selvtillid er en vigtig brik i at være en god leder, men selvtillid kan ikke stå alene og der kan godt være for meget selvtillid. For meget selvtillid betyder nemlig at man kan få et urealistisk syn på sig selv, at man bliver almægtig. Det er det som mange ledere har for for meget af, hvilket betyder mindre i gode tider, men som i svære tider, så kan selvtillid blive det´, som gør at der bliver handlet for sent. Selvtillid er tillid til den opgave man løser, men opgaven kan skifte og udvikle sig i en anden nødvendig retning, uden at “lederen” nødvendigvis kan følge med “opgaven”.

Selvværd
Selvværd er mere end nogen sinde et vigtigt parameter for en leder. Selvværd er at være bevist om sig selv og den værdi man har, i den man er. Det at man har en eksistensberettigelse, uden hele tiden at skulle bevise sit værd. Selvværd er uden frygt og derved ikke på samme måde styret af frygt, men at have god kontakt til sig selv og god kontakt og viden om den verden vi er en del af.

Tryghed
Netop tryghed er en stærk nødvendighed, for at kunne skabe og have modet til at gøre det som skal gøres. Udover at have fat i tryghed, skal den gode leder også være god til at skabe tryghed i alle relationer både internt i virksomheden, men også til kunder og alle andre interessenter som måtte komme i kontakt til virksomheden. Tryghed er måske den vigtigste værdi og det stærkest behov, vi kan sekundært som leder sælge til kunderne.

Tillid
Tillid er ligeledes både noget lederen skal have i sig selv i forhold til opgaven, projektet og de processer som skal være i gang. Men også noget som at vigtigt at have tillid til sine omgivelser, de ansatte, produktet, procedure. Tillid er en af den essentielle grundfølelser, som noget man giver, som kærlighed, samtidig noget af det stærkeste til at skaber relationer.

Kende og sætte grænser.
Det er vigtigt som leder at kende sine grænser, dels kende dem og dels kunne sætte en klare og tydelige grænser for hvor de går. Grænser har meget med de værdier og holdninger vi har og står med og for. Når grænser overtrædes, så sætter de lidt mere primitive karakterer i kraft og deri ligger også at respekten ryger og tilliden også ryger. Det betyder for virksomheder at alle trækker følehornene til sig i utryghed, hvilket har store omkostninger, da ingen så yder deres bedste, med den positive ånd og energi, så skal være det bærende.

Empati
At kunne sætte sig ind i de mennesker vi leder og tager et ledelsesmæssigt ansvar over for, er af største betydning, for at ansatte kan og vil gøre sit bedste overfor. Det at de ansatte ved at deres leder tager hånd, om deres arbejdstrivsel og vil deres bedste ud fra det som er muligt. Det er også følelser der binder os samme og det er de historier hvor vi er forbudet, som skaber en følelse af enhed. Så en leder uden empati og følelser, kan kun drive virksomhed og mennesker ud fra frygt og forførelse.

Skaberkraft
At drive en virksomhed og en organisation af mennesker, er en løbende genskabende proces. Sammenhold skal genskabes, nye produkter skal skabes, den gode stemning skal skabes, nye markeder skal skabes, nye medarbejder skal skabes i den ånd som virksomheden består af. En leder er både komponist og dirigent hvor de ansatte er musikkerne. En leders opgave er at skrive musikken og få alle til at udføre og fremføre musikken til perfektion.

Viljestyrke/vedholdenhed
Aldrig har det været så vigtigt at kunne stå fast og kæmpe for at overleve som virksomhed. Ingen kommer igennem uden at yde sit bedste og det kræver alle resurser alle mand har, for ikke at bukke under for konkurenterne. Det er dem som går den ekstra mil, dem som holder fokus på at vinde og overkomme de vanskeligheder og de øvelser som de kræver at kunne drive virksomhed.

Tilknytning
Tilknytning handler om de bånd man knytter sammen, hvilket betyder at der er følelser og behov for at høre sammen som skal kunne mærkes og modet til at efterleve disse behov og følelser. Det er også evnen til at kunne skabe venskaber og relationer på længere sigt, som gør at vi holder sammen. Ledere som ikke er i kontakt med deres følelser, handler ikke udfra det mellem menneskelige, men er styret af resultatet mere end det menneskelige. Det gør at de mennesker der arbejder for disse leder ikke nødvendigvis er tro mod virksomheden og lederen.

Selvkompleksitet 
Betyder at selv om det opstår nederlag, tab af omsætning, nødvendigheden af nedskæringer, så er lederen ikke sort hvid i sin forståelse af sig selv. At det ikke nødvendigvis er lederen der ikke er god nok, eller lader sig slå ud af fiasko, men kommer igen, med ny og forstærket tro og håb om at det blot var et slag som blev tabt og nye slag skal vindes.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.