At holde og blive holdt..

At holde og blive holdt, er lidt det samme som ind og udånding, nærmere som at give og modtage ånde. 

På Indisk og på Sandskrit siger man Prana om ånderaget, som kort og godt betyder vital liv. Det som er lige så vitalt som åndedraget, eller hvor åndedraget er den fysiske nødvendighed, så er det at holde og blive holdt, det psykiske Prana. Den psykiske nødvendige ånde, for uden denne ånde, eller denne vitale livs bevægelse, så døde vi, både psykisk og fysisk.

Der er lavet mange forsøg med aber, for at forstå vores tilknytning som spædbørn, og hvilke betydning, det har at blive holdt og barnet selv griber og holder fast. Det er nu ikke det, som skal være mit fokus her. Blot at understreje at vi kan ikke overleve uden mén og skader på sjælen, hvis ikke vi har en sund tilknytning til vores moder, menneske såvel abe.

Det som er mit fokus, er at det at holde og blive holdt, skal ses på lige fod med åndedrattet, hele livet. Forstået på den måde, at vi som mennesker, måske ikke dør som voksne, hvis vi ikke bliver holdt og vi ikke selv holder, om et andet menneske. Men det er   vitalt og livsgivende, at være i et forhold, hvor der til stadighed, drages omsorg og kropskontakt. Jeg kunne fristes til at sige, at når det ikke er tilsted så visner man psykisk som menneske, man bliver bitter og livsglæden og legen forsvinder bort. I samme takt forsvinder tolerancen, overskuddet og rummeligheden overfor andre mennesker.

Som Indianerhøvdingen Dan George udtrykte det:
Venner, hvor desperat har vi ikke brug for at blive elsket og at elske… kærlighed er noget du og jeg må have. Vi må have det, fordi vores sjæl levet af det. Vi må have det; for uden det bliver vi svage og kraftløse. Uden kærlighed svækkes vor selvagtelse. Uden kærlighed kan vi ikke længere se tillidsfuldt på Verden. Vi begynder at skue indad og begynder at leve af vore egne personligheder, og lidt efter lidt ødelægger vi os selv.

Med kærlighed er vi kreative, med kærlighed forsætter vi utrætteligt. Med kærlighed og alene med det, er vi i stand til at ofre os for andre.

Chief Dan Gorge

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.