7 typer parforhold.

Alle ønsker balance i deres parforhold, imellem passion, lidenskab, forståelse, begær, oplevelser og tryghed. Men der kan være svært at etablere hvis man ikke har den fornødne bevidsthed om hvad det er for et forhold man er i.
Ofte hviler parforholdet på en ubevidst kontrakt som er skrevet mellem parterne, som gør det svært at ændre på, trods gode ønsker og intentioner. Disse ubevidste kontrakter hviler på nogle grundværdier og grundkonflikter, som ligger til grund for at parforholdet fandt sammen, da der er et match.

De vigtigste elementer til at få det gode parforhold og som de fleste er enige med Robert Sternbergs teori, om kærligheds trekanten, hvor der er 3 vigtige dele som skal være i balance, nemlig Sympati som i intimitet, Lidenskab/passion og sidst Engagement som også er forpligtelse.

Robert Sterberg dele således parforholdet op i 7 forskellige forhold, med hver deres fundament. Som igen hviler på nogle grundværdier/grundkonflikter.

Venskabsforholdet: i dette forhold er der god sympati og sikkert et stærkt Engagement  også betyder forpligtelse. Ingen tvivl om at de er vigtige ingredienser i et parforhold, men hvis ikke der er passion og lidenskab, så er det spørgsmål om tid, for en af partnerne finder lidenskaben udenfor parforholdet. Venskabet har også et stærkt element af tryghed som holder angsten for ensomhed for døren.
Man kan således sige at værdierne er samhørighed, tryghed, fælles forståelse og empati. Grundkonflikten er angsten for ensomhed, for at miste og for at blive såret på de passonerede følelser.

Det praktiske forhold: Dette forholdet er temmelig køligt og befriet for enhver følelse.  Der er masser af pligter og forpligtelse, men ingen lidenskab og ingen intimitet.
Man holder sammen på grund af børnene, det er et nederlag at blive skilt, eller fordi det er økonomisk rentabel, eller fordi man måske er bange for at tabe ansigt overfor familien og omgivelserne. Det er stramme uskrevne regler i familierne som i vores familie bliver man ikke skilt, bid tænderne sammen.
Værdierne er meget patriarkalske, det er status, familien over individet, følelser er ikke til at stole på.
Grundkonflikterne er frygt for forkastelse, ensomhed, skam og skyld, frygt for kaos og kontrol tab, ligeledes tab af status og ansigt.

Det begærlige møde: Jeg kalder det for møde, fordi det kan ikke bliver til et forhold, da  der ikke er intimitet og forpligtelse. Forholdet har masser af passion og fysisk begær, det er her seksualiteten får på alle tangenter.
Værdierne er behov, berusende begær, frihed over alle grænser, det er “born to be wild”.
Grundkonflikten angsten for nærvær, kedsomhed og forudsigelighed, angsten for at dø og dét at miste sig selv.

Forelskelsen: Det er her alle måske lidt misundeligt siger, “ja ja, der kommer en hverdag”. For det er her at der er følelser med i spillet, nærhed, lidenskabelig sex, ja det oser af sex og romantik.
Værdierne er drømmen om den helt igennem skønne elsker, en ubetinget kærlighed, som smelter alt sammen og sletter alle sår og spor på sjælen.
Grundkonflikten er angsten for de uelskede sår, angsten for at blive såret igen, angsten for konflikter, angsten for ikke at blive elsket igen.

Tosomhedsforholdet: Forpligtelsen har forkørselsret og det er et interessefællesskab. for det er fælles interesser og værdier som er i fokus. Et stabilt ægteskab, hvor partnerne bindes sammen af fælles interesser, børn, familie, vaner og en fælles historie. Parforholdet kan være lykkeligt og tilfreds, men der mangler stadig lidenskab.
Værdierne er mangfoldighed, troværdighed, empati, fælles forståelse, loyalitet, næstekærlighed.
Grundkonflikten er angstens for at blive forladt, blive ensom, kedsomhed, angsten for ikke at få levet mens tid er, angsten for ikke at blive elsket.

Besættelsen: Parforholdet emmer af lidenskab og forpligtelse, men mangler intimiteten. Det betyder at meget er usagt og ukendt i det følelsesmæssige landskab, der er masser af skjulte forventninger. Partnere flytter meget hurtigt sammen og indgår i et fast forhold. Forholdet er naivt forstået på den måde, at det bygger på håb, drømme og illusioner.
Værdierne er eventyr, frihed, alt er muligt, kreativitet.
Grundkonflikterne, er egoisme, egenrådig, manglende selvværd, naive og falske selvbilleder.

Den ægte kærlighed: Indeholder alle tre komponenter i lige stor mængde, Sympati (intimitet), Lidenskab (passion), Engagement (forpligtelse). Der er god balance mellem fantasi og virkelighed, rimelige klare selvbilleder både af sig selv og sin partner.
Udfordringen er at holde ingredienserne i balance, hvilket kræver benhårdt arbejde. Når disse tre ingredienser er til stede i et forhold, er kærligheden ægte.
Værdierne er kærlighed, empati, medfølelse, selvstændighed og samspil.
Grundkonflikt angsten for at miste, angsten for kærlighedstab, angsten for ikke at slå til og gøre det godt nok.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.