7 Bevidsthedsniveauer

En af grundtanken bag Essens Instituttet er at vi skaber selv vores virkelighed, ud fra den bevidsthed vi har til rådighed.
Ved at arbejde/træne vores bevidsthed og vores følelsesmæssige og sociale intelligens, åbner vi naturligt op for en større verden end blot vores egen trivsel og færden. Dette giver den nødvendige indsigt og de nødvendige resurser, til at skabe de nødvendige handlinger, overfor de udfordringer som vi alle står overfor.
Når vi arbejder med bevidsthed så møder vi forskellige åbninger i vores bevidsthed, vi kunne kalde det lag af bevidsthed, som formentligt er opbygget af de chok og skuffelser vi har oplevet, hvor vi har valgt at lukke af, enten frivilligt eller simpelthen i kroppens forsvar.
Dog er der nogle niveauer som går igen og er genkendelse når vi kender disse lag/åbninger af bevidsthed.
De 3 første niveauer høre til sindet, som er de mest genstridige niveauer, fordi de er bundet af overbevisninger,  arv og miljø. Desuden er de bundet til både smertelige erkendelser og de overbevisninger som har været med til at lindre smerte.
Første niveau høre til vores rationelle og fornuft sind IQ, det er styret “rigtigt og forkert”, det er her vores personlighed skærpes, det er opdragelse på lyst og frygt. Det er hvad vi har lært, så det er viden og det som er kendt for os, styret af frygt og ønsket om lyksaligheder.
Det er vores Reaktive jeg, vores Ego, vores tilpassede jeg, kært barn har mange navne.
Lidt morsomt kunne vi kalde det “Monkey Mind”, fordi det er det flygtige sind, og lige hvad som har interesse her og nu, opfyldelse af egobehov, som ofte er flygtige og rummer projektioner på mere end hvad det er. “Lidt som hvis jeg bare har “xxx” så er jeg lykkelig.
Det er Egoet versus verden omkring, enten er der nogen jeg kan bruge eller kaste mit begær på, eller også er der nogen jeg forkaster som værende tåber, tabere, derfor dette med rette kaldes for objekternes verden.
Objekternes verden
Når vi er i objekternes verden, så er vores selvbilleder ofte falske, enten overdrevne eller selvudslettende. Vi er næsten altid i forsvar og klar til at forsvare os i frygt for at vores selvbilledet krakelere, og vi mister kontrol, anseelse, kærlighed og respekt.
Der er ofte dramaer som udspiller sig, enten er man offer, eller også man vred og forurettet, det er andres skyld, man er blind for sin egen manglende ansvarlighed. Så derfor er der mange projektioner på alle andre og ofte kritiske anklager.
Vrede – bebrejdelse
Fortrængning – Benægtelse
Frygtens verden 
Frygt – angst – bekymring
Illusioner – Katastrofe forestillinger
Alarmberedskab
Sorgens verden
Tab – overgreb – krænkelser
svigt- traumer
Sorg – smerte – lidelser
Erkendelsernes verden
Forståelse – indsigt
accept – tilgivelse
genskabelse – restitution
Energiernes verden
Seksualitet – glæde
Frihed – spontanitet
Kreativitet – flow
Taknemmelighedens verden
Gavmildhed – medfølelse
Ydmyghed – venlighed
Inspiration – tålmodighed
Visdommens verden
Kærlighed – bevidsthed
Visdom – Oprindeligt sind
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.