4 Søjler til støtte, for det gode liv.

Jeg både taler og skriver ofte om vigtigheden af et godt fundament for det gode liv.

På denne model har jeg forsøgt mig at sætte de basale og de primære behov som ligeværdige behov, på et fundament som er vores grundlæggende jeg.

Alt for ofte bremses udviklingen ved at holde fast i vores tryghed, som er vores første og mest vigtigste behov. Dog kan trygheden ikke stå alene i et helhedsbillede, det svare til fysikkens søvn, men vi ikke eksistere på søvn alene, vi skal også have motion og bevægelse. Det samme glæder for tryghed, vi er søge efter nye oplevelser og mod udvikling, hvis vi skal kunne mærke livet.
Ofte ser vi udvikling lineært og det er også sådan vi rationelle sind opfatter tingene og det er det rationelle sind som stoppe os ved kanten af kontrol og tryghed og er ikke klar til at bytte kontrol ud med nysgerrighed. Og i et udviklingsperspektiv så når et sundt barn er tryg, så har barnet mod på at gå ud i verden på en oplever.

Men ved at stille vores behov op på en række, hvorfra vi kan tage ansvar for mere end den basale tryghed, så bliver det mere den følelsesmæssige og kreative intelligens som kan rumme mere end en ting af gangen og derved tager over i forhold til at navigere mod et større fylde i vækst og behov.

Så ved at sætte de gamle Maslow´s behov op på søjler, så er kan det være nemmere at styrke sin udvikling mod nogle af de højeste ønsker og udleve ens fulde potientiale.

Fundamentet
Fundamentet kan ikke stå alene, for en af søjlerne står med økonomi som et primært behov for at vi kan give slip og være til uden kamp. Men uden når vi ikke frem til vores endelige destination som er frihed og selvrealisering.
Fundamentet er kærlighed, medfølelse og mod. Der kunne skrives meget mere om det vi indeholder af essentielle værdier og følelser. Dog rammer disse fint ind i det fundamentale.

Søjle 1; Jeg-støttet fokus.
Det har intet med egoisme at gøre, det er blot at have fokus på sine behov, sine grænser og have sunde interesser. Hvis vi ikke gør denne gentagende øvelse, syner vi hen som en muskel der ikke bliver stimuleret. Sørger vi for at stimulere os selv og vores interesser, så holder vi fast i nuet, derved har vi fat i modet. Modet til at være os selv, til at stå op for os selv. Ryger vi af her, mister vi ligeledes kontakt til vores fundament. Det er her at angst eller usikkerhed kommer ind og vi retter fokus væk fra os selv og udad mod hvad der kunne betyde fare.

Søjle 2; Kærligt parforhold.
Jeg er sikker på at vi er skabt til at være 2 til at gøre livet komplet helt, med de oplevelser livet giver og det gensidige spejl vi bliver for hinanden. Dette spejl er nødvendigt for at blive set helt og for at kunne skelne mellem virkelighed og forestillinger. Det er muligt, at der er masser der vil hævde, at de er mere lykkelige alene, men det er så fordi de i første omgang mister sit selvfokus som er søjle 1 og derved også eneste tilførsel fra kærlighedens inderste.
“Det er i forskellighed vi skal lære, i det genkendelige skal vi hvile”.
Det er i dette felt der skal være tillid, respekt, plads til forskellighed, åbenhed, ærlighed og ikke mindst humor og latter der skal bære anden søjle.

Søjle 3; Økonomisk sikkerhed.
Som jeg skrev under fundamentet så er det økonomien som er et stærk anker til overhovedet at kunne være til og eksistere. Der er dog større bekymring omkring det økonomiske råderum, end hvad der har rod i virkeligheden. Så det er her angsten ligeledes kan komme ind og få lukket af for tilgangen til kærligheden, det gode sammenspil i parforholdet.
Dog skal denne søjle ses som et økonomisk råderum til at kunne trække sig og overgive sig til at nyde og opleve. Livet er en rejse og hvis vi kun træder i de samme spor uden adspredelse, så bliver vi syge i sindet. Vi visner og synker i depression.

4 søjle; Sociale relationer.
Vi har behov for at høre til i et større sammenhæng. Ligeledes har vi et behov for at gøre en forskel, at blive set og hørt i det samfund vi er en del af. Vi har et grundliggende behov for at gøre noget for andre og det kommer tydeligst frem når alt andet er i orden. Så når vi selv har “fundet lykken” så vil også gerne have at andre er lykkelige. Det er den grundliggende godhed som ikke har skel mellem os, men søger lige, ligeværdighed og balance mellem alting.

Toppen af livet.
Når vores 4 søjler er samlet så kommer vi til vores egen selvskabelse, vi skaber vores liv, ud fra de aktuelle behov og ønsker. Vi har bygget livet op, så vi ikke er begrænset, men har den frihed det er, ikke at være bundet op i fortiden. Vi kunne sige at vi har ingen fjender og derved ikke nogen reel fare. Det giver os både frihed og tryghed i bevægelse.
Kort sagt det gode liv.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.