3 niveauer af kommunikation i parforholdet

3 niveauer af kommunikation

Første niveau i kommunikation; ”Det reaktive niveau”. 
Første lag i kommunikationen er det lag som de fleste kender til, vi kunne kalde det hverdagslaget, det praktiske lag. Men lad os kalde det for det hvad der er, ”Det Reaktive Niveau”, der er her vi er i de praktiske gøremål, som kommer imod os som bølger der slå imod os, som det vi hele tiden skal tage os af og styre efter. Det er her, vi er i en parathed til at handle og agere på hvad som skal have vores opmærksomhed. Det er ikke ud fra vores egne prioriteringer,
men hvad der som kommer til os, ud fra tid og pligt og forpligtelse.
Det er her vi er på en overlevelse og syntes det er en trædemølle og der er ikke tid nok til alle de gøremål der skal gøres.
Alene her kan vi begynde at skimte, hvorfor der opstår konflikter i parforholdet, når det hele er på et overlevelses niveau. Det er her mænd stiger af, ikke fordi de ikke ønsker at deltage, men de gider ikke at tale om, eller blive mindet om, at de er på en overlevelse og skal høre om morgendagens pligter, når de end ikke er færdige, med denne dags pligter.

Andet niveau i kommunikation; ”Det Autentiske Niveau” .
Andet niveau er det mellemmenneskelige, det er hvordan vi har det i os og med hinanden. Det er behov, det er snak om hvad som sker imellem os og i mellem vores relationer.

Det er opdragelse af vores børn, hvad vi giver dem af værdier? og hvad som skal til for at ruste dem til, at kunne klare sig som selvstændige individer.
Det er en snak om vores egne værdier, det er følelserne, vores sorger og glæder. Det er hvad lever vi for? og kommer vi ordenligt omkring de ting vi snakker om.
Hvad med kærligheden og seksualiteten, får vi leget nok?, får vi griner og givet slip på alvoren og gøremålene?. Holder vi liv i lidenskaben imellem os og får vi dyrkes vores fælles passioner og dem vi har hver især?. Kort sagt bliver vi tilfredsstillet ?

Tredige niveau i kommunikationen er ”Det Essentielle Niveau”.
Det er her vi sætter livet i parentes, vi trækker os ud og får kikket på os selv og vores liv som helhed, ikke med kritiske øjne, men med kærlige øjne. Det er fokus på livsfaserne; Om vi er godt i kontakt med os selv og de drømme, der måtte høre til den tid i livet vi er i. Det er også livet set med spirituelle øjne om vi udvikler os, eller vi er passive og ikke tager hånd om vores liv. Det er om vi har fred i sindet og vi kommer til at mærke tilfredshed med os selv og derved også kommer til taknemmelighed og den stille indre glæde over de små ting i livet. Det er ydmygheden i at opleve livets sanselighed og erkende hvor små vi er i et større sammenhængende, vi kun forstår en brøkdel af. Denne være en del af noget større og smukkere, end vi kan beskrive med ord. Det er åndelighed og åndelig praksis uden dogmer og regler.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.