10 spørgsmål der er værd at stille sig, omkring sit parforhold.

Der er nogle grundlæggende spørgsmål som er med til, at sætte en tryg og fri ramme omkring parforholdet, samtidig med at sætte fokus på forventninger og drømme. Alt for ofte hviler parforholdet på usikkerhed og frygt, da vi ikke helt ved hvor vores personlige grænser går og hvor vi har vores partners grænser. Det er forelskelsens samhørighed og enighed der sætter en forudsigelighed op, som om vi kendte hinandens inderste. Med tiden bliver det pinligt at spørge til basale spørgsmål og det er nemmere at holde sig til vanerne og det praktiske arbejde. Det er spørgsmål som vi først og fremmest skal stille os selv, hver især og dernæst få det kommunikeret ud sammen med vores partner.

1. Det jeg frygter for mit forhold.
Det er frygten der holder os tilbage, i alle i alle livets forhold. Så når der er noget vi ikke ved eller kender, opstår en naturlig usikkerhed. Desuden jo mere kærlighed jo mere er der at miste, så frygt for at miste og frygt for det, som vi ikke helt har styr på. Det giver i et parforhold, stort grundlag for at holde igen eller holde fat. Hvilket betyder at vi enten begrænser os selv eller begrænser vores partner. Alt sammen ud fra samme grund, nemlig frygt, så hvis vi starter med at sætte ord på vores inderste frygt, kan vi komme hinanden i møde og love at passe på hinanden, så frygten ikke ligger i mellem parterne, så vi har forsvarsparaderne oppe.

2. Ting, jeg ikke accepterer i mit forhold.
Når vi sætter ord på vores grænser, så giver det en klarhed over vore grænser og i denne grænsesætning, har vi også fat i vores eget værd. Når vi taler om at sætte grænser, kan det lyder som frihedsberøvende, men faktisk så er der for de fleste vige grænser og de er ofte meget essentielle. Så det bliver ofte adfærd og sprog som er provokerende og grænseoverskridende. Det er ofte her hvor tilliden og respekten sættes på prøve. Det kan også at der bliver testet hvor langt man kan gå, fra dem som ikke helt er klar på deres egne og andres grænser.

3. Værdier jeg vil have i mit forhold.
Vi har alle nogle grundlæggende værdier, de ændres ikke synderligt igennem livet, der kan komme flere til, men de grundlæggende værdier er det vi følelsesmæssige ”sprog” vi taler. Det er her vi har vores natur og naturlige elementer. Det kan være det familiære som har stor betydning, det kan være udelivet, forretningslivet, det hjemlige, eller udlængsel og oplevelses orienteret. Det nytter ikke at vores grundværdier i parforholdet ikke mødes og har en samklang i det dybeste. Ofte har begge parter de samme værdier, men det er ikke sikker de får samarbejdet omkring dem. 4. Det jeg prioriterer højt i livet. Når de grundlæggende værdier er på plads, så er det interesserne og nysgerrigheden som skal fodres. Det kan både være egne interesser eller fælles interesser, som skal dyrkes. Det er passionen som skal holdes i live. Det grundlæggende kan vi ikke leve uden, det er ”Need to”, i prioriteringer ligger vi fra ”Like to” mod ”Wish to” og ”love to”. Det er her vi har tilfredsstillelse og selvrealisering, som nogle af de højeste behov vi kan gå efter.

5. Gode egenskaber jeg har med, i mit forhold.
Vi er nødt til at være selvbevidste for at kunne være i et godt parforhold, så det er vigtigt at få trukket sine gode sider frem. Det kan og skal vi ikke kun selv, det skal også være i spejlet fra vores partner. Hvad er det jeg elskes og elsker mig selv for. Hvor er det min kærlighed skinner igennem? Hvad er det jeg gør, som har stor betydning for mit forhold.

6. Det jeg ikke er så god til, som jeg har med, i mit forhold.
Vi har alle vores skyggesider, små og store dæmoner som rider os engang imellem. Lige som vi har fortrukne gode egenskaber, så har vi også sider vi kan og skal arbejde med. Det kan være noget vi har svært ved, noget vi springer udenom det være konfliktskyhed, hang til alkohol når tingene bliver lidt svære. Det kan være at dårlig til at passe tiden, aftaler mm. Det er vigtigt at få det frem i lyset, så det kan bearbejdes gennem udvikling og ønsket om forbedring. Det forsvinder nemlig ikke, det kommer til at blive noget at det som forhindre Jeres kærlighed i at blomster. Det kan bliver til et emne for evig konflikt.

7. Ønsker for fremtiden.
Det er vores drømme der skaber vores fremtid, jo flere drømme vi søsætter jo mere får vi realiseret et helt og fuldendt liv. Det er vigtigt at vi er opmærksomme på hinandens drømme og at de ikke går i hver sin retning ude i fremtiden. Så når deler vores drømme med hinanden, så stå vi også tæt og bliver hinandens støtter, til at få gjort noget ved dem.

8. Hvad vil jeg gøre for at vedligeholde kærligheden i mit forhold.
Det er jo et svært spørgsmål, men det er vigtigt at gøre sig klart at et parforhold ikke kan bæres i sig selv. Der skal to til at bære brænde til bålet, mindre vigtigt er det hvem der gør hvad. Vi skal vokse og det gør igennem vores handlinger og hvis vi ikke vedligeholder disse handlinger som bliver både vores forhold, os selv og livet mindre. Det er her tingene går nedad, i en destruktiv spiral.

9. Mine forventninger til min partner.
Det her er et af de virkelige gode spørgsmål, det er her vi får set på forventningerne på indholdet i vores parforhold. Hvad er det for et liv jeg ønsker samme med min partner, hvad skal min partner byde ind med. Det er jo også forventninger vi selv byder ind med. Jo bedre vi er til at sætte ord på vores forventninger, jo bedre kan vi stævne ud med vores partner, så får vi også det meste med os. Omvendt det vi ikke får sat ord på, bliver til usynlig drømme partner, som vi kunne havde haft et liv med. Så jo flere at disse drømmepartner vi ikke har budt op til dans med vores partner, jo større chance er der for, at vi bryder op for at søge lykken igen på ny.

10. Krav jeg ufravigeligt holder fast i, som vil slutte vores forhold.
Et er at der er ting vi ikke accepterer i vores parforhold, men krav er ufravigeligt. Det er dødmandsknappen, det er det som gør en ende på vores forhold, uden diskussion eller forklaringer eller undskyldninger. Der er ikke så mange krav, men de er nødvendige, de er med til at sætte den yderste ramme og når den er udtalt så er der en frygt mindre der kan spøge.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.