10 principper for at skabe et værdifuldt liv

Til alle tider har der været mennesker, der har viet deres liv til, at finde ud af hvordan man skaber guld, eller hvordan man bliver rig, eller får et succesfyldt liv.

Alkymister, mystikker, åndelige mester, mange vinkler på en åndelig søgen, om vi så kalder det rigdom, guld, succes eller en åbenbaring, så er det søgte, det sammen. Omend alle starter med deres egen forestilling på det søgte.

De som har draget ud for at finde rigdomme, og som det er lykkes for, vender ikke hjem rig, i materiel forstand, men De er blevet rig i ånden og måske også velhavende, men det er den indre rigdom, som slutter fortællingerne.

Mange fortællinger og overleveringerne, syntes mest som eventyr og ammestue fortællinger, men her må man bare sande, at eventyr kun er virkelig, for dem som har oplevet eventyret.

Eventyr kan i sin største enkelthed, betyde ubetinget kærlighed, at være elsket for den man er. At man levet livet kunstnerisk og er optaget af de gode ting og de store spørgsmål i livet. Det at være bevist og optaget af at gøre sit bedste, i alle henseender. At man følger sit hjerte ubekymret og stoler på, at vejen nok skal bære en.

At være optaget af livet, ubekymret og bevidst, betyder; at man er ofte rammes af det biprodukt, kaldet “lykke”. Denne vej er en ædel vej til rigdom, succes og det gode liv.

Hvis man samler denne viden og erfaring fra dem, som har gået denne vej, enten som lykkeridder, åndelige søgende, Alkymister og Mestre, så kan man koge det ned til nogle Essentielle love.

Det betyder at der er nogle universelle love, som kan variere i sproget, i måden at anskue det på, men lovene er de samme og har altid været der og vil være der i al fremtid.

Disse love kan defineres som elementer af en proces hvor “det u manifesterede bliver manifesteret”.  Det er de processer der skal til, for at skabe virkelighed af en ide.

Vi kender alle udtrykket; “Kun fantasien sætter grænsen“, men der er ingen grænser i dette univers. De første spire i skabelse af en ide, har sit afsæt i ren bevidsthed, altså fra det u manifesterede. Så kan vi jo tænke om det så er i os selv, eller om det kommer fra en større bevidsthed, som vi er en del af…?

Lov nr. 1. Alt kan skabes.
Alt kan skabe, mulighedernes ophav er ren bevidsthed, som er intetheden eller altheden. Det er den skabende kraft som er ren energi og er dét som er imellem alle objekter i vores univers.

Lov nr. 2. Alt er energi.
Alt i den fysiske, materielle, psykiske, åndelige, ja selv tanker er energi. Det vil sige at der er ikke et sted på vores klode, hvor der ikke er energi, det er muligt at der er afstand og luft imellem elementerne, men alt er forbundet af energi.
Så luft, vand og space er energi, det betyder at når åndelige mestre fortæller, at vi alle er forbundet, og vi er ét, så er det fordi alt er energi og vi er energi, deri er vi forbundet.

Lov nr. 3. Giv og du får tilbage.
At give er på et plan, at være eet med det givende. På et andet plan, åbner man op for en energi hvor vi tuner ind, på den frekvens som har den ønskede effekt. Man sende de “toner” ud i universet og samme “toner” kommer tilbage fra andre. Ønsker du glæde i livet, så glæd andre, ønsker du kærlighed, så vær kærlig, ønsker du indflydelse, så giv indflydelse, ønsker du værdier så hjælp andre med at få skabt deres værdier i deres liv.

Lov nr. 4. Årsag og virkning.
Det kunne også hedde handling og konsekvenser, det et betyder, at vi selv er ansvarlige for vores liv og virke. Som vi sår, således høster vi, dette budskab er bibelsk, men der findes ikke den religion, som ikke har lignelser, med samme budskab. Så hvis vi vil være lykkelige, så må vi lære at så lykkens frø. Ingen kommer og giver os noget, vi er dømt til selv, at skabe vores virkelighed. Så tager vi vores fulde ansvar og deri sletter alle forventninger om, at andre skylder, eller skal tage del i ansvaret for vores lykke, så er vi på rette spor. Så når alle dine handlinger går på at skabe en kærlighed og værdifuld tilværelse.

Lov nr. 5. Alt hvad du dyrker og nære, vokser..
Du bliver/får det du tænker.
Uanset hvad du tænker, så bliver det til din virkelighed. Så tænker at du intet er værd, så er det også det som du møder i omverdens spejl. Vi har både positiv og negative tænker om os selv og vores verden, men positiv og negativ giver et neutralt outcome. Vores tanker sætte frø i vores bevidsthed, så sætte vi positive frø i sindet, og dyrker og nære disse frø, så vil de vokse op i den positive skabende kraft. Så alt hvad du kan tænke/fantasere om, kan manifestere/udvikle sig i sin fysiske form. Mange kalder denne lov for “Loven om tiltrækning”, som er gen genudsendelse af gamle viise ord, i bogen the Secret og filmatiseringen af samme.

Lov nr. 6. Alting har en cyklus mellem liv og død.
Alt er i konstant forandring og udvikling. Hvis ikke vi udvikler, så går det mod afvikling. Det betyder at alting ophøre og intet vare ved. Dette er ligeledes kendt både i mystikker traditioner og forskellige religioner. Dog er der ofte tale om at alting vender tilbage igen i nyt liv og manifestation. (men det skal vi ikke bruge, når det handler om skabelsesprocesser, det har vi ligesom ikke tid til at vente på. ) Samme cyklus har en rytme, som ebbe og flod, storm og vindstille, larm og ro. Så dette betyder ikke slutningen, men en rytme, så kend rytmerne, så du ikke bekymres unødigt. Fordi bladene falder af om efteråret, betyder det ikke at det er døden.

Lov nr. 7 Vi er gensidige påvirkelige af hinanden.
Dette er måske ikke en særlig spirituel lov, men det er en psykologisk lov, som er vigtig at forstå, hvis du vil skabe en positiv verden for dig og dine nærmeste. Det betyder at hvis vi er åbne over for hinanden, så smitter vi hinanden, vi kan dele følelser, meninger og erfaringer. Vi får åbnet op for slumrende side af os selv, som kan komme frem i et åbent og ærligt måde med andre. Det er her i vokser og gennem det at vokse kommer vi tættere på den skabende kraft i os selv. Husk på at inderst inde, har vi en stærk og ubrudt kærlighed, som aldrig har været væk, men vi får slugt en masse løgne og frygtsomme lektier.

Så hvis du er åben så er du modtagelig og hvis andre er modtagelige, så kan energien flyde igennem Jer, er der ikke åbent, vil du intet godt få ud af denne kontakt. Lukket kontakt er negativ kontakt, og den vil trække dig i en destruktivt nedadgående spiral.

Lov nr. 8. Alting har sin modsætning
Der er modpoler i alting, kulde/varme, sød/sur, oppe/nede, gode tider/dårlige tider, rig/fattig. Ofte er der ligeledes en opfattelse af had er modsætning til kærlighed, men det er det ikke, had er lig med fravær af kærlighed. Så et kærligt hjerte har ingen modsætning, så ved at være positiv og søge det positive i andre mennesker, så har du en reel chance for at finde det positive i mennesker. Det betyder når vi har fat i vores inderste, så er vi fri af denne dualistisk svingning mellem dit og dat.

Lov nr. 9 ubundethed
Dette er måske den dybeste lov, som sætte en fri til at være den man er og den man ønsker at være. uagtet andres mening. Det er på et plan her hvor vi slipper vores erfaring og vores forhold til vores fortid. Dvs. at vi stopper med at fortælle historier om hvordan det var, og hvordan det kunne havde været. Det kræver en dyb tilgivelse og et umådeligt nærvær i nuet, for at kunne slippe alt, hvad man har troet og fastholdt sig til. Man er ligeledes nødt til at slippe al frygt, da det er frygt der binder os til sider af “virkeligheden”. Sandheden er ikke i billeder, men i sin egen helhedsopfattelse, hvor der er en klar følelse og fornemmelse for situation her og nu. Fortid og fremtid er sekundær og uden energi, da det er uvirkeligt.

Intet er noget i sig selv, hverken godt eller skidt, det er når vi sætter det i forhold til hinanden, at tingene bliver til noget andet og målt og vejet.

Her er lavt selvværd en konstatering i at altid skulle vejes op imod noget man ikke er, og derved opstår der utilstrækkelighed som en kronisk tilstand.

Lov nr. 10 Livsformål
Jo tættere vi er på vores livs formål, jo mere i live vil vi føle os. Alle har et talent, en unik tilgang til at være særligt dygtig til et fag, en kunst, et udtryk eller en formidling, nå vi mester dette vil vi være i kontakt med en passion og lidenskab for dette felt, vi er forbundet til.

Dharma er et sanskritord, som betyder “livsformål”. Dharmaloven siger, at vi har manifesteret os i livet for at opfylde dette livsformål.

De ubegrænsede muligheders univers er guddommeligt i sin essens og det guddommelige tager menneskelig form for at opfylde dette livsformål.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.